Viete o čiernych skládkach v meste Banská Bystrica?

SPRÁVY
5 /

Mesto dostalo sme podnet o vzniknutej kope smetí v mestskej časti Uľanka, pri bývalom motoreste v smere na Španiu Dolinu. Ide o biologický, kuchynský a reštauračný odpad – šupky z ovocia, rozložiteľné vrecká či zvyšky z pečiva.

Na problematiku nelegálnych skládok poukazuje samospráva osadením informačno-upozorňovacích tabúľ „ZÁKAZ SYPAŤ SMETI!!!“. Jedna z nich sa nachádza aj blízko miesta, kde vznikla táto čierna skládka, no vinníka napriek tomu neodradila.

„Upozorňujeme, že v prípade dokázania viny hrozí pokuta až do výšky 1 500 eur fyzickým osobám. Právnické osoby či podnikatelia môžu zaplatiť sankciu od 3 500 až do 350 000 eur,“ 

uvádza mesto Banská Bystrica na sociálnej sieti.

Odpad odstráni samospráva v priebehu budúceho týždňa, akonáhle to dovolia personálne kapacity.

Ak aj vy objavíte akúkoľvek nelegálnu skládku, dajte o nej vedieť na Linke čistoty mesta Banská Bystrica. Na linku môžete nahlasovať aj iné podnety z oblasti odpadov životného prostredia.

Linka čistoty – telefón: 048/433 03 23, e-mail: linkacistoty@banskabystrica.sk.

Autor: (dem), Foto: mesto BB a ilustračné