Video o Slovenskom štáte po Mičevovi odsúdili aj historici Matice slovenskej

SPRÁVY
0 /

Je kuriózne a poučné zároveň, ako skončila kauza kontroverzného videa Matice slovenskej o Slovenskom štáte pod názvom „Bez 14. marca“. Ukázalo sa, že akokoľvek deformovať históriu sa neoplatí.

Predseda Matice slovenskej obhajuje „umelecké dielo“

Približne päťminútové video „Bez 14. marca“ sa v po­lovici februára objavilo na portáli youtube.com. Zaoberá vznikom vojnového Slovenského štátu v marci 1939 a hypotézami, čo by sa stalo, keby štát nevznikol:

„Keby však v marci 1939 Slovenský štát nebol vznikol, bol by osud Židov zo Slovenska iný? Lepší? Bol lepší a znesiteľnejší v Protektoráte? Horthyovskom Maďarsku? Nebol. Židia, žiaľ, trpeli aj v štátoch, kde 14. marec nebol. Ba nemali to ľahké ani v krajinách, kde Hitlerova moc nesiahala.“

Kým predseda MS Marián Tkáč video najskôr obhajoval ako umelecké dielo, aby ho napokon stiahol z Youtube, okrem Stanislava Mičeva a ďalších historikov odsúdili jeho vydanie. aj členovia výboru Historického odboru Matice slovenskej.

Historici kritizujú obsah videa

Historik a generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev o inkriminovanom videu povedal:

„Je holý nezmysel rozprávať o Slovenskom štáte, čo by sa bolo stalo, keby… To je neprípustná záležitosť takto riešiť dejiny. Slovenský štát deportoval okolo 70.000 vlastných ľudí – Židov do nacistických vyhladzovacích táborov. To je ten základný problém. V klipe nebolo spomenuté ,našimi vlastnými silami‘, ,zo Slovenského štátu‘, ,čiastočne z našej iniciatívy‘. V Nemecku, Poľsku aj Maďarsku to riešili nacisti.“.“

Podľa Mičeva úvahy o tom, že keby sme nevyhlásili Slovenský štát, tak by nás rozdelili medzi Maďarsko a Poľsko, sú hlúposti.

„Čo tým chceli v dokumente povedať, že by zanikol slovenský národ? To je téza, ktorú používal Tiso ešte na konci vojny – keby neboli vyhlásili Slovenský štát, tak slovenský národ zanikne. Česi boli okupovaní a zanikli? Poliaci boli okupovaní a zanikli? Čo sú to za hlúposti. To sú neobhájiteľné tézy. Vedenie Matice by sa malo zamyslieť, či toto je cesta, ktorou chce ísť ďalej.“

Historický odbor Matice slovenskej sa dištancuje

Od obsahu videa „Bez 14. marca“ sa dištancujú aj členovia výboru Historického odboru Matice slovenskej. Podľa nich jeho autorom je predseda MS Marián Tkáč a scenár videa nebol predmetom rokovania a ani schvaľovania vo výbore.

„Vyjadrujeme zásadný nesúhlas, aby obsah kontroverzného videa bol akýmkoľvek spôsobom spájaný s historikmi z Matice slovenskej,“

uvádza sa vo vyhlásení, pod ktorým sú podpísaní predseda Historického odboru MS Ján Lukačka a členovia výboru Martin Homza, Róbert Letz, Anton Hrnko, Ivan A. Petranský a Ján Bobák.

Po verejnej kritike, ktorá prišla aj zo strany Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, sa obsahom videa bude zaoberať Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR. Minister kultúry Marek Maďarič pre médiá vyhlásil:

„Obsah videa je z viacerých hľadísk veľmi nevhodný, relativizuje zodpovednosť Slovenského štátu za osud slovenských Židov. Odmietam tvrdenie, že bez existencie Slovenského štátu by nedošlo k Slovenskému národnému povstaniu, ako to naznačuje video.“

Minister Maďarič pripustil potrebu transformácie Matice slovenskej na modernú inštitúciu, čo sa však súčasnému vedeniu príliš nedarí. Matica slovenská minulý týždeň oznámila, že video sťahuje zo svojho kanála na portáli youtube.com ako aj zo svojej internetovej stránky…

Historik Marcel Pecník vystúpil z celoslovenského výboru MS

V týchto dňoch vystúpil z celoslovenského Výboru Matice slovenskej aj historik, Banskobystričan Marcel Pecník, ktorý bol v minulosti aj tajomníkom Matice. Svoj odchod z jej najvyššieho orgánu dôvodil dlhodobým nesúhlasom so spôsobom práce vedenia ustanovizne ako aj s charakterom komunikácie dovnútra či navonok. Dotkol sa aj predmetného videa:

„Matica by podľa môjho názoru, ako verejnoprávna ustanovizeň zriadená zákonom, financovaná štátom a plniaca úlohy zverené štátom, nemala vyrábať a šíriť špekulatívne dokumenty, napr. o háklivých témach z nedávnych dejín. Zvlášť ak ide o citlivé problematiky a obzvlášť, ak sa pod výrobu takých videí nepodpíšu renomovaní odborníci, ktorých Matica zamestnáva v profesionálnych pracoviskách alebo združuje v záujmových odboroch.“

Z ďalších dôvodov pre svoje vystúpenie z Výboru Matice uviedol Pecník aj viaceré vlečúce sa a nedoriešené kauzy z nedávnej minulosti, udeľovanie titulu „zakladajúci člen“ (aj dnes v roku 2017), nedostatočné plnenie programových dokumentov a polarizáciu vo vnútri orgánov ustanovizne.

Autor: (tom), Foto: ilust.