Verejná knižnica M. Kováča uvádza výtvarné diela Dariny Chrenkovej

Výstava
0 /

Pobočka VKMK v Banskej  Bystrici na Fončorde, Jilemnického 48 Vás v stredu 12. júna 2019 o 17:00 hod. pozýva na vernisáž výstavy obrazov maliarky Dany Chrenkovej.

Na vernisáži v hudobnom programe vystúpi flautové duo študentiek banskobystrického Konzervatória J. L. Bellu Denisa JelínkováEma Benčaťová. Výstava „Dana Chrenková – výber z výtvarnej tvorby“ potrvá do 30. augusta 2019.

Dana Chrenková

Narodila sa v Banskej Bystrici, mestská časť Sásová, kde aj teraz žije a tvorí. Študovala na Univerzite tretieho veku UMB v Banskej Bystrici, odbor Výtvarné umenie – techniky: akvarel, akryl, olej a kombinované techniky. Je členkou občianskeho združenia ATELIÉR 3G – výtvarníci troch generácií.

Občianske združenie ATELIÉR 3G

Združenie výtvarníkov troch generácií bolo založené v roku 2009 v Banskej Bystrici a do roku 2016 pracovalo pod vedením Mgr. art. Mareka Gumana. V súčasnosti združuje 18 členov a odborné poradenstvo pre členov zastrešuje PhDr. Soňa Svoráková, PhD.

ATELIÉR 3G poskytuje priestor a motiváciu pre neformálne vzdelávanie členov združenia a priateľov výtvarného umenia v oblasti neprofesionálneho výtvarného prejavu a výtvarnej tvorby, rozvoj tvorivých schopností, zručnosti a kreativity neprofesionálnych výtvarníkov s podporou odborného poradenstva.

Členovia občianskeho združenia ATELIÉR 3G sa aktívne zapájajú do celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum, organizujú vlastné kolektívne aj individuálne výstavy, zúčastňujú sa workshopov, plenérov na sympóziách pre výtvarníkov. Spolupracujú s Mestom Banská Bystrica prostredníctvom zmluvného partnera ZAaRES Banská Bystrica – Robotnícky dom Banská Bystrica.

Vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča vystavuje jedenásť autorov a autoriek: Soňa Böhmerová, Vlasta Čupková, Dušan Harmaniak, Soňa Kubiczková, Dana Chrenková, Janka Kubiňáková, Helena Lengyelová, Ester Ľuptáková, Darina Knotková, Anna Očenášová a Katarína Vargová.

Autor: (dem), Foto: ilustračné