V stredu 17. augusta bude na Radnici verejná prezentácia návrhu Plánu udržateľnej mobility

SPRÁVY
0 /

Mesto Banská Bystrica pripravuje strategický dokument, ktorý napomôže pripraviť opatrenia vedúce k udržateľnej mobilite. Dopravu v meste by mal zorganizovať tak, aby zodpovedala potrebám obyvateľov Banskej Bystrice, ale aj návštevníkov mesta.

Zároveň ide o to, aby doprava v meste bola bezpečnejšia, nezaťažovala životné prostredie, neobťažovala hlukom, emisiami alebo inými negatívnymi vplyvmi.

„Ide nám o prijatie opatrení v doprave, ktoré zvýšia kvalitu mestského prostredia v prospech vás všetkých, ako aj v prospech ekonomického i spoločenského rozvoja Banskej Bystrice. K Plánu udržateľnej mobility sa môžu vyjadriť všetky príslušné organizácie, odborná verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutej problematike, súčasne aj obyvatelia mesta,“

hovorí banskobystrický primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Plán udržateľnej mobility rieši dopravu na území mesta na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni. Cieľom je zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu, ktorá bude rešpektovať základné princípy udržateľnej mobility.

Prezentácia dokumentu a prvé verejné prerokovanie sa uskutoční už v stredu 17. augusta 2022 o 16:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1. Vedenie mesta vopred ďakuje všetkým, ktorí sa zapoja do pripomienkového konania. Celý návrh strategického dokumentu nájdete na webe Žilinskej univerzity (https://fpedas.uniza.sk/~pumbb/), ktorá mestu s prípravou plánu pomáhala.

Po zapracovaní pripomienok sa druhé verejné prerokovanie bude konať 21. septembra 2022. Všetky dôležité informácie sú zverejnené na webových stránkach mesta https://www.banskabystrica.sk/…/plan-udrzatelnej…/.

Pripomienky k dokumentu môžete zasielať do 4. septembra 2022, a to vyplnením online formulára  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdH1jN…/viewform alebo excelového súboru, ktorý je potrebné poslať e-mailom na adresu marian.gogola@uniza.skhttps://docs.google.com/…/1-9N6hypUcjTmoD88NSt3…/edit…

O ďalšom postupe prípravy Plánu udržateľnej mobility bude samospráva včas informovať.

Autor: (tom) , Foto: mesto BB a ilustračné