Univerzita Mateja Bela otvorila Univerzitné poradenské a podporné centrum

SPRÁVY
0 /

Od nového akademického roka spúšťa UMB nový systém poskytovania poradenstva pre študentov a v niektorých prípadoch aj uchádzačov o štúdium.

Jednou zo strategických hodnôt UMB je vytvárať inkluzívne prostredie, uplatňovať prístup zameraný na študenta a reagovať na špecifické potreby študentov.

„Na univerzite sa študenti neocitajú len v pozícii študujúcich, ale sú zároveň osobami, ktoré sa stretávajú so životnými situáciami, zasahujúcimi do ich fungovania v rámci osobného, rodinného života a profesijnej kariéry a samozrejme ovplyvňujú aj ich štúdium,“

uvádza Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB Banská Bystrica.

S poslaním poskytovať podporu, sprevádzať a orientovať pri zvládaní týchto výziev, ale aj pomáhať porozumieť sebe samým, zvládať záťažové situácie a objavovať skrytý potenciál, začalo od akademického roka 2021/2022 fungovať na UMB Univerzitné poradenské a podporné centrum UMB.

V rámci Univerzitného podporného a poradenského centra UMB  je poskytované:

  • psychologické,
  • sociálne,
  • právne,
  • pastoračné,
  • kariérové,
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo a podpora.

Pomoc je poskytovaná bezplatne prostredníctvom emailu, osobne, online a telefonicky. Odborné poradenstvo zabezpečuje tím odborníkov z rôznych pracovísk UMB.

Viac informácií o centre, poskytovanom poradenstve, ako aj možnostiach ako nás kontaktovať nájdete na https://poradenstvo.umb.sk/.

Print

Zdroj: Dana Straková , Foto: ilustračné