Umenie troch riadkov – workshopy HAIKU v Literárnom a hudobnom múzeu  

KULTÚRA
0 /

Haiku je japonské básnické umenie pochádzajúce zo sedemnásteho storočia. Jeho osobitosťou je najmä zdanlivá jednoduchosť troch riadkov, o ktorej Roland Barthes (Empire of signs. New York, 1983) konštatoval, že zvádza k myšlienke napísať si zopár takýchto básničiek.

Hovoríme však o Japonsku, kde tie na prvý pohľad najjednoduchšie veci, sú výsledkom zložitých myšlienkových procesov, natrénovaných zručností a pod. Rovnako haiku v sebe ukrýva pravidlá, ktoré nemajú v našej literatúre obdobu. Napriek tomu toto umenie preniklo do západných krajín a navyše stále žije a rozvíja sa aj v dnešnej dobe. Ich autori a autorky sa vyrovnávajú s otázkou jeho „správnej“ realizácie.

Už Jack Kerouac však vyhlásil, že západný človek nemusí dodržiavať striktnosť japonského haiku a svoju fascináciu týmto umením vyjadril snahou o vytvorenie západného typu haiku. Aj na Slovensku má haiku svoju, hoci krátku, tradíciu.

Počiatočná módna vlna sa pretavila v seriózny poetický záujem, ktorého výsledkom sú slovenské varianty metamorfujúce pôvodnú štruktúru haiku na svoj obraz. Ak by ste sa chceli o tejto téme dozvedieť viac, navyše máte literárne ambície, neváhajte a zúčastnite sa tvorivých workshopov HAIKU, ktoré sa v Literárnom a hudobnom múzeu organizujú.

„V ponuke sú štyri marcové stretnutia (návštevníci môžu absolvovať všetky alebo len niektoré z nich), na ktorých záujemcovia o túto tradičnú japonskú poéziu získajú základné vedomosti o prísnych a v európskej literatúre nenapodobiteľných pravidlách písania haiku. Tie sa stanú predpokladom pre vytvorenie vlastných haiku, z ktorých výber bude publikovaný na našej FB stránke,“

hovorí Eva Urbanová, kurátorka Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.

Taktiež sa na workshopoch oboznámite s najznámejšími haiku japonských majstrov. Budete sa venovať aj dôležitej súčasti v tradícii haiku, t. j. jeho komentovaniu, povedané našim literárnovedným jazykom – interpretácii. Osobitnú časť workshopov tvorí prezentácia slovenských variantov haiku, medzi inými aj haiku Ivana Kadlečíka, ktorý má vo fonde Literárneho a hudobného múzea svoje špeciálne miesto.

Zo stále aktívnych autorov sa naša pozornosť upriami predovšetkým na haiku Miroslava Bartoša, básnika a výtvarníka. Besedu s týmto autorom, ktorá bude zároveň zavŕšením haiku témy v múzeu, pripravuje Literárne a hudobné múzeum v rámci Literárnej Banskej Bystrice dňa 28. marca o 15:00 hod.

Všetky workshopy sa konajú v expozícii Múzeum – domov múz (Štátna vedecká knižnica, 2. poschodie) pod odborným vedením. Dátumy štyroch tvorivých stretnutí sú: 2. marca o 15:00 hod., 6. marca o 13:00 hod, 16. marca o 13:00 hod. a 20. marca o 15:00 hod. Svoj záujem nahláste na eva.urbanova@svkbb.eu. Účasť na workshopoch je bezplatná.

Radka Čabrádiová - haiku plagát

Zdroj: Eva Urbanová, Foto: LaHM BB a ilust.