Testovanie na pracoviskách od pondelka nebude, zato sa majú testovať deti od 2 do 12 rokov

SPRÁVY
8 /

Vláda Eduarda Hegera vo štvrtok schválila nové protipandemické opatrenia a zmenu Covid automatu s následným potvrdením parlamentom,, ktoré by mali platiť od 22.novembra. Dovtedy má Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) pripraviť potrebné vyhlášky.

Hlavný hygienik mešká s vyhláškou o testovaní zamestnancov

Okrem toho, že vláda rozdelila ľudí na očkovaných, prekonaných a neočkovaných (OPT), pričom pre poslednú skupinu má platiť tzv. lockdown (nedostanú sa do prevádzok, obchodných centier, na podujatia ani s negatívnym testom). Toto opatrenie považujú opozičné strany za segregačné a nelogické, lebo človek s čerstvým negatívnym testom je paradoxne v danej chvíli najzdravší.

Zľava Vladimír Lengvarský a Eduard Heger

Zľava Vladimír Lengvarský a Eduard Heger

Dnes je už jasné, že s testovaním nezaočkovaných na pracoviskách sa v pondelok nezačne. ÚVZ SR totiž nestihne pripraviť príslušnú vyhlášku, na základe ktorej mali zamestnávatelia nezaočkovaných zamestnancov pred vstupom na pracoviská testovať dvakrát do týždňa:

„V súčasnosti prebiehajú medzirezortné rokovania k povinnému zavedeniu režimu OTP na pracoviskách. Rieši sa zabezpečovanie logistiky a ďalšie potrebné procesy na úrovni príslušných rezortov. ÚVZ s prihliadnutím na tieto skutočnosti nenariadi túto povinnosť s účinnosťou od pondelka 22. novembra. O ďalších krokoch bude verejnosť včas informovaná.“

Ján Mikas

Ján Mikas

Zamestnávatelia združení v Klube 500 vydali spoločné stanovisko .Podporujú a chcú ďalej podporovať vládu v boji s treťou vlnou pandémie, avšak majú problém s tým, že odborníci, ktorí pripravujú opatrenia, nekomunikujú so zástupcami súkromnej sféry a nepreverujú realizovateľnosť navrhovaných opatrení v praxi.

„Opakovane sa dostávame do situácie, že opatrenia sa prijímajú na poslednú chvíľu a bez toho, aby bolo jasné znenie vyhlášok a nariadení, ktoré má naviac hlavný hygienik vydať podľa uznesenia vlády do nedele 21.11.2021 a platiť by mali od pondelka 22.11.2021,“

uviedol predseda Klubu 500 Vladimír Soták

Podľa neho  je testovanie zdravotného stavu zamestnancov výkonom zdravotnej starostlivosti a ten má zabezpečovať štát na svoje nálady a vo svojej réžii.

Vladimír Soták

Vladimír Soták

Testovanie detí od 2 do 12 rokov

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely príslušnej vyhlášky považuje aj osoba do 2 rokov veku, alebo osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

Od pondelka 22. novembra  tak budú pre deti od dvoch do dvanásť rokov platiť podobné pravidlá ako pre dospelých. Keďže deti v tomto veku nie sú očkované, do nákupných centier, reštaurácie, kina či divadla sa dostanú len s negatívnym antigénovým testom, hoci tam pôjdu so zaočkovanými rodičmi alebo po prekonaní covidu

Nové opatrenie sa dotkne aj mimoškolských aktivít detí. Pre krúžky v centrách voľného času a v základných umeleckých školách sa síce nič nemení, no do súkromných klubov sa deti bez testu nedostanú. Aj toto nariadenie, podobne ako zákaz vstupu pre nezaočkovaných s negatívnym testom, považujú mnohí rodičia za nelogické a diskriminačné. Nehovoriac o tom, že najmä pri viacdetných rodinách načrie do rodinných rozpočtov…


258/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

259/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

260/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Autor: (tom), Foto: ilustračné