Štvrtý ročník regionálnej literárnej súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ Banskobystrické pierko 2021

KULTÚRA
0 /

V stredu 9. júna 2021 sa v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) na Fončorde uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresnej autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl v písaní poézie a prózy „Banskobystrické pierko 2021“.

Vzhľadom k záujmu žiakov ZŠ z roku 2020 sa VKMK i v roku 2021 opäť rozhodla, hľadať, nájsť a podporiť literárne nadané deti v regióne Banská Bystrica a Brezno.

„Súťaž v jej štvrtom ročníku bola opäť vyhlásená pre prózu i poéziu, pričom žiaci neboli tematicky nijako obmedzovaní. Zámerom organizátorov bolo, aby každé dieťa – žiak ZŠ, či ZUŠ, ktoré sa bude chcieť zúčastniť, dostalo voľný priestor literárne vyrozprávať svoj vymyslený, či skutočný príbeh a to formou, akú si samo vyberie (poézia – próza),“

hovorí manažérka VKMK Soňa Šóky.

Súťaž z tohto hľadiska VKMK ponechala rozdelenú do dvoch  kategórií:

  1. pre žiakov I. stupňa ZŠ a ZUŠ (1. až 5. ročník – pre prózu i poéziu zvlášť)
  2. pre žiakov II. stupňa ZŠ a ZUŠ (6. až 9. ročník – pre prózu i poéziu zvlášť)

So zámerom literárnej súťaže, spolu s jej propozíciami a žiadosťou o podporu, boli formou listu vedenia VKMK, oboznámené všetky základné školy a základné umelecké školy v regióne Banská Bystricaa Brezno, celkom bolo oslovených: 70 škôl (Banská Bystrica a okolie: ZŠ – 35 škôl; ZUŠ – 6 škôl; Brezno a okolie: ZŠ – 25 škôl;  ZUŠ – 4 školy).

Štatistika štvrtého ročníka bola doteraz najlepšia: spolu zapojených: 22 škôl (18 – ZŠ a 4 ZUŠ), celkom prijatých súťažných textov: 78 prác  (20x – poézia, 58x – próza).

Ako z uvedeného vidieť, napriek 70 osloveným školám, i pandemickej situácii, ktorá ešte stále, aj keď už v uvoľnenejšej forme prebieha, celkový počet zapojených škôl každým rokom narastá. V 1. ročníku 2018 to bolo iba 8 škôl (49 súťažných prác), v 2. ročníku 2019 už 9 škôl (26 súťažných prác), v 3. ročníku 2020 dokonca 12 škôl (47 súťažných prác) a čo je najpotešiteľnejšie, v tomto pandemicky najťažšom, 4. ročníku 2021, to bolo už dokonca až 22 škôl (78 súťažných prác).

Zaujímavý je však každoročný fakt, že medzi súťažnými prácami, z hľadiska ich počtu, vysoko prevláda próza nad poéziou, čo však na druhej strane jasne ukazuje, že aj keď je poézia väčšinou krátky literárny útvar, k jej zvládnutiu zrejme vedie zložitejšia cesta, ako by sa laikovi na prvý pohľad zdalo.

Za 4. ročníky bolo do súťaže zaslaných celkom 198 súťažných prác, z toho až 136x – próza a  62x – poézia.

Porota  

Predseda poroty: Miroslav Kapusta, spisovateľ a básnik, člen Spolku slovenských spisovateľov, vedúci banskobystrickej pobočky ParsArtem a člen literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici

Členovia poroty:

Zuzana Kuglerová, spisovateľka a poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov,  SC PEN klub, Akadémie slovanskej literatúry so sídlom vo Varne, Medzinárodnej akadémie ruskej slovesnosti so sídlom v Moskve a zakladajúca členka ParsArtem;

Soňa Šóky, manažérka VKMK Banská Bystrica

O víťazoch Banskobystrického pierka 2021 rozhodli nasledovne:

POÉZIA

V kategórii I. stupňa žiakov ZŠ a ZUŠ (1. ročník – 4. ročník) odborná porota vybrala a udelila ocenenia

1. miesto: BiankaBoháčová (ZŠ a MŠ Pohorelá,2. trieda)

2. miesto: Michaela Ulická (ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín, 4. trieda)

3. miesto: Barborka Šuľková (ZŠ s MŠ, Nemecká, 2. trieda)

Čestné uznanie    

Andrea Štandlová (ZŠ a MŠ Radvanská, Banská Bystrica, 2. trieda)

Roman Hudec (ZŠ SSV, Banská bystrica, 4. trieda)

Simona Bystrianska (ZŠ s MŠ, Tajovského2,Badín, 4. trieda)

V kategórii II. stupňa žiakov ZŠ a ZUŠ (5. ročník – 9. ročník) sa za literárne práce v poézii udelili ceny

1. miesto: Martina Bučeková (ZŠ J.G.Tajovského, Banská Bystrica, 9. trieda)

2. miesto: Ľubomír Sepeši (ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica, 9. trieda)

3. miesto: Klára Dovalová (ZŠ a MŠ Tajovského 2, Badín, 7. trieda)

Čestné uznanie    

Patrik Čierňava (ZŠ Moskovská, Banská Bystrica, 9. trieda)

Alexandra Nestlerová (ZŠ Staré Hory, 9. trieda)

Pavla Lucia Patrášová (ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, 9. trieda)

PRÓZA

V kategórii I. stupňa žiakov ZŠ a ZUŠ (1. ročník – 4. ročník) odborná porota vybrala a udelila ocenenia

1. miesto: Lara Schwartz (ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica, 2. trieda

1. miesto: Oliver Púpala (ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica, 4. trieda)

2. miesto: Eliška Vančová (ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica, 4. trieda)

3. miesto: Alžbetka Petríková (ZŠ a MŠ Nemecká, 2. trieda)

Čestné uznanie    

Jonáš Kvietok (ZŠ Pionierska Brezno, 3. trieda)

Kristína Hudobová (ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica, 4. trieda)

Filip Zelený (ZŠ Štefana Moysesa Banská Bystrica, 4. trieda)

Sofia Nemešová (ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica, 4. trieda)

V kategórii II. stupňa žiakov ZŠ a ZUŠ (5. ročník – 9. ročník) sa za literárne práce udelili ceny

1. miesto: Ashley Hulíková (ZŠ Moskovská, Banská Bystrica, 5. trieda)

1. miesto: Sebastián Daniš (ZŠ a MŠ Andreja Sládkoviča, Hrochoť, 8. trieda)

2, miesto: Lucia Vojtášová (ZŠ Narnia Banská Bystrica, 7. trieda)

2. miesto: Jasmine Ridene (ZŠ SSV Banská Bystrica,7. trieda)

3. miesto:  Milan Jareš (ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, 2. stupeň)

Čestné uznania

Hannah Soláriková (ZUŠ Slovenská Ľupča, 2. stupeň)

Nikola Škamlová (ZŠ a MŠ Andreja Sládkoviča, Hrochoť, 6. trieda)

ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča – kolektív 5. triedy za spracovanie povestí

Kristína Ďuriančíková (ZŠ Spojová, Banská Bystrica,7. trieda)

Mimoriadne čestné uznanie

Patrik Pauliak (ZUŠ Brusno, 1. stupeň) za knižné, až 16 – stranové „predpracovanie“ príbehu, spojené s výtvarnou predstavou autora o tom, ako by mala jeho kniha vyzerať.

Laureátom a celkovým víťazom súťaže sa stal Sebastián Daniš za prózu „Posledná poznámka“ (ZŠ a MŠ Andreja Sládkoviča, Hrochoť, 8. trieda)

Verejná knižnica Mikuláša Kováča ďakuje všetkým sponzorom, ktorí súťaž podporili, menovite: Slovenská asociácia knižníc, Panta Rhei, Pars Artem a Nadácia PONTIS (fond Tesco: Vy rozhodujete, my pomáhame).Usporiadatelia slávnostného vyhodnoteniam ďakujú aj dobrovoľníkov-študentom banskobystrických škôl: Dianke Ďuriančíkovej, Ľudovítovi Balogovi a Veronike Zacharovskej, ktorí pomohli s organizáciou súťaže a boli nápomocní aj pri prednese víťazných prác.

V roku 2022 sa VKMK teší na piaty ročník literárnej súťaže a verí, že  mladí priaznivci poézie a prózy jej zachovajú svoju priazeň.

Zdroj: Soňa Šóky , Foto: VKMK