Štatistický úrad zverejnil alarmujúce údaje úmrtnosti ľudí na Slovensku za február 2021

SPRÁVY
9 /

Podľa ŠÚ SR vo februári 2021 zomrelo takmer o 59 percent viac ľudí ako počas predchádzajúcich  piatich rokov. Ide o rekordný počet úmrtí na Slovensku, keď každý piaty človek zo zomrelých Slovákov mal menej ako 65 rokov.

Celkovo počet zomretých do 64 rokov prevýšil priemer o 43 percent. Najhoršia situácia bola v Trnavskom kraji. Úmrtia ovplyvnila druhá vlna pandémie koronavírusu , keď počty úmrtí vo februári 2021 už piaty mesiac za sebou prepisovali slovenské maximá.

Vo februári 2021 zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je o 58,6 percenta viac ako bol priemer druhého mesiaca v predošlých piatich rokoch. Pred pandémiou sa februárový počet zomretých na Slovensku pohyboval na úrovni 4 300 až 5 100 osôb, v tomto roku to bolo takmer o 2 800 osôb viac ako vlani i predvlani.

Dynamika rastu počtu zomretých sa veľmi mierne spomalila. Ešte v januári dosahovala nadúmrtnosť 75 percent, v decembri minulého roka  60 percent.

„Na celoslovenskej úrovni bola februárová nadúmrtnosť nižšia ako v januári, ale len nepatrne. Netreba však robiť predčasné optimistické závery, je potrebné počkať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi na analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí,“ 

upresňuje Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Aj vo februári 2021 bola najhoršia situácia v kategórii mladších seniorov vo veku 65 až 74 rokov. Nárast zomretých v tejto vekovej skupine sa síce spomalil, ale oproti päťročnému priemeru zomrelo takmer dvojnásobne viac ľudí ako predošlé roky, až o 92 percent viac.

V januári 2021  nadúmrtnosť začala rásť aj vo vekovej skupine do 64 rokov. Vo februári mal každý piaty zomretý menej ako 65 rokov. Celkovo vo februári zomrelo v tejto vekovej kategórii 1 625 osôb, v predošlých rokoch to bývalo 1 100 až 1 200 osôb.

„Zatiaľ čo v iných vekových kategóriách nadúmrtnosť vo februári klesla, v skupine ľudí do 65 rokov sa udržala na januárovej výške,“ 

dodáva Podmanická.

Podľa štatistických údajov za kraje  bola najhoršia situácia najhoršia v Trnavskom kraji, kde zomrelo vo februári 2021 o vyše 90 percent viac ľudí ako v predošlých rokoch.

„Tento región prevzal smutnú úlohu lídra v regionálnej nadúmrtnosti od Nitrianskeho kraja, ktorý mal extrémne vysoké čísla percentuálneho nárastu počtu úmrtí v januári,“

 uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

Ďalej nasleduje Nitriansky kraj, v ktorom zaznamenali nárast o 86,4 percenta zomretých., potom Košický kraj s rastom o 78 percent zomretých. Banskobystrický a Bratislavský kraj mali prírastok počtu zomretých na hranici okolo 50 percent. Najnižší rast počtu zomretých dosiahol v januári Žilinský kraj, kde počet zomretých prevýšil predošlé roky o 15 percent.

V porovnaní s januárom nastal pokles dynamiky rastu počtu úmrtí vyjadrený v percentách v piatich krajoch. Súčasne v troch krajoch sa situácia zhoršila a došlo k nárastu miery nadúmrtnosti, a to v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

 

Zdroj: TASR a ŠÚ SR, Foto: ilustračné