Skúsme pomôcť Kúpeľom Sliač k obnove Kaplnky Svätej Hildegardy poslaním bezplatnej esemesky

SPRÁVY
6 /

Kaplnka Svätej Hildegardy v parku Kúpeľov Sliač bola zaradená medzi 9 pamiatok Slovenska, ktorým vie Nadácia VÚB poskytnúť značnú finančnú pomoc. Národná kultúrna pamiatka a dominanta kúpeľného parku tak má príležitosť byť renovovaná a slúžiť kúpeľným hosťom aj návštevníkom parku vo vynovenej podobe aj naďalej.

Táto kaplnka sa nachádza v bezprostrednej blízkosti prameňa Adama a renovovaného prameňa Štefánik. Od mesta Sliač tvorí akúsi vstupnú bránu do areálu kúpeľov a dodnes sa v nej konajú bohoslužby.

Pochádza z 19. storočia, kedy ju z vďačnosti za liečebnú silu tunajších prameňov dala vystavať rakúska arcikňažná Hildegarda. Zasvätila ju svojej menovkyni sv. Hildegarde a vysvätil ju banskobystrický biskup Štefan Moyzes.

Na kolorovanej kresbe významného banskobystrického maliara Karola Ludvíka Libaya z polovice 19. storočia je vidieť, že mala vpredu najskôr malú vežičku, ktorá sa neskôr odstránila, postavila sa väčšia, v ktorej bol umiestnený aj zvon. Neskôr, v tridsiatych rokoch 20. storočia bola kaplnka prestavaná, rozšírená smerom na sever kde vzniklo nové presbytérium. Jej pôvodný klasicistický vzhľad sa tým nenarušil a v tejto podobe slúži veriacim dodnes.

Hlasovanie za podporu Kaplnky Svätej Hildegardy prebieha na stránkach Nadácie VÚB do 15. júna 2024. Zaslanie hlasu je veľmi jednoduché. Podporovatelia pritom nevypĺňajú žiadne osobné údaje, len odošlú bezplatnú SMS, ktorú potvrdia kódom odoslaným na zadané telefónne číslo. Celá podpora tak nezaberie ani minútu času.

Neustále sa snažíme získavať prostriedky z rôznych zdrojov a preto sa aj často zapájame do výziev verejného či súkromného sektora. V projekte pre veľkú rekonštrukciu samozrejme pokračujeme, príprava projektovej dokumentácie napreduje, no kúpeľný areál je tak rozsiahly, že skutočne všade je potrebná neustála odborná starostlivosť, prípadne kompletná obnova objektov či území. Zaradenie medzi top Slovenské pamiatky Nadáciou VÚB nás potešilo. Teraz je rad na nás, aby sme zmobilizovali dostatočné množstvo priaznivcov, aby nám dali svoj hlas a takúto významnú podporu sme aj skutočne dosiahli,“

hovorí riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.

Martin Beňuch

Martin Beňuch

Hlasovať za Kaplnku Svätej Hildegardy môžete zaslaním bezplatnej SMS do 15. júna 2024 tu:https://www.nadaciavub.sk/poklady/

V uplynulom období sa Kúpeľom Sliač podarilo zrenovovať prameň Štefánik. K renovácii došlo za významnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a podpory zo strany Rotary Clubov Zvolen a Banská Bystrica. Pri prebiehajúcej obnove altánkov využívajú kúpele pomoc zo strany sliačskeho OZ Spolu pre všetkých aj Nadácie SPP.

Aj pri poslednej rekonštrukcii boli kúpele nútené žiadať o podporu iné subjekty. V uplynulom mesiaci dokončili renováciu jazierok pri Kúpeľnom Hoteli Palace, ktoré dnes tešia hostí aj návštevníkov kúpeľného areálu.

Naozaj si veľmi vážime každú podporu. Už na návštevnosti kúpeľov z hľadiska ubytovaných hostí, ale aj počas podujatí, ktoré organizujeme pre okolitú verejnosť vnímame, že osud našich kúpeľov nie je našim návštevníkom ľahostajný. Budeme vďační, keď nás podporíte aj touto formou hlasovania, ktorá nám vie skutočne pomôcť kúpeľné pamiatky a miesta ďalej zveľaďovať,“

dodáva riaditeľ Beňuch.

Kúpele Sliač sú historicky prvými kúpeľmi na Slovensku, ktoré boli vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení.

Pri viac ako 200 ročnej tradícii v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti sa špecializujú na liečbu viacerých zdravotných komplikácií. Okrem srdcovo-cievnych ochorení sú to indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj post-covidového syndrómu.

Zdroj: Essence communications  , Foto: Kupele Sliač a archív