Septembrová Dišputa v Záhrade bude o tom, čo môže samospráva urobiť pre dostupné bývanie

SPRÁVY
2 /

Počas posledných rokov sledujeme na Slovensku obrovský nárast cien a nedostupnosti bývania. Rovnako ako každá populárna téma, aj bývanie sa v posledných rokoch stalo obľúbeným politickým artiklom.

Aké majú samosprávy, mestá či župy možnosti pomôcť obyvateľom v bytovej núdzi? Kde na riešenia tejto situácie vedia zohnať prostriedky? Akú úlohu by malo hrať mestské nájomné bývanie a čo dokazujú skúsenosti Bratislavy, ktorá na tomto probléme intenzívne pracuje?

Lenka Antalová Plavuchová

Lenka Antalová Plavuchová

To sú otázky, na ktoré sa na septembrovej Dišpute, už tradičného formátu banskobystrických diskusií, budú snažiť odpovedať pozvaní odborníci a odborníčky.

Dišputy sa zúčastnia: rodená Bystričanka a viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová a riaditeľka odboru koncepcie bytovej politiky a mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR Veronika Reháková. Dišputu bude moderovať vedúci Oddelenia sociálnych služieb BBSK Ján Michalský.

Veronika Reháková z ministerstva dopravy a výstavby SR

Veronika Reháková z ministerstva dopravy a výstavby SR

Septembrová dišputa, ktorá je ďalšou zo série diskusií o občianskom aktivizme a ostatných pálčivých témach na Slovensku, sa uskutoční vo štvrtok  22. septembra o 18:00 hod. v Centre nezávislej kultúry Záhrada.

Dišputa je súčasťou projektu Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku, ktorý získal grant z Nórska v sume 142 348 eur a je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Organizátorom dišpút je Centrum komunitného organizovania.

Dišputa v Záhrade

Dišputa v Záhrade

Zdroj: Anna Gudzová , Foto: ilustračné