Rooseveltka aj Detská fakultná nemocnica sa pripravujú na krízový stav, v sobotu sa vláda dohodla s LOZ

Zdravie
13 /

Situácia v slovenských nemocniciach je kvôli pretrvávajúcej nedohode vlády s Lekárskym odborovým združením kritická. Reálne hrozí, že viac ako 2 100 lekárom 30. novembra  vyprší dvojmesačná výpovedná lehota a odídu.

Kritická situácia v slovenských nemocniciach

Hoci v priebehu uplynulého týždňa sa už zdalo, že zástupcovia lekárskych odborov sa v rokovaniach s predstaviteľmi vlády blížia k dohode na memorande garantujúcom splnenie 8 základných požiadaviek zdravotníkov, všetko sa zmenilo po novom návrhu ministra financií  Igora Matoviča na riešenie mzdových nárokov lekárov.

Igor Matovič stiahol z rokovania pôvodnú vládnu ponuku na zvýšenie platov lekárov blížiacou sa k ich pôvodnému návrhu, čím by sa dotiahla dohoda do úspešného konca. Miesto toho prišiel s ďalšou „atómovkou“ –  jednorazovým vyplatením  tzv. stabilizačného príspevku do 30 tisíc eur podľa odpracovaných rokov s povinnosťou zotrvať v nemocniciach nasledujúce tri roky, ak lekári stiahnu svoje  výpovede.

Igor Matovič

Igor Matovič

K tomu pridal aj tzv. náborový príspevok pre nových lekárov bez toho, aby to vopred prekonzultoval s odborníkmi. Tieto „Matovičove šeky“ by sa podľa všetkého netýkali len lekárov, ale všetkých 25 zdravotníckych profesií, teda aj sestier či sanitárov. Túto novinku však lekárski odborári odmietli akceptovať  a trvajú na splnení už viac či menej dohodnutých 8 požiadaviek.

Predseda LOZ Peter Visolajský vyhlásil:

„Naším cieľom je aj naďalej dospieť k dohode tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť v nemocniciach. Boli sme v tom, že už smerujeme k dohode, avšak posledné kroky ministra financií Igora Matoviča sú nepochopiteľné.

Predseda LOZ Peter Visolajský v strede

Predseda LOZ Peter Visolajský v strede

„Stabilizačný príspevok, ktorý navrhuje Matovič, má len zalepiť oči zdravotníkom a odložiť problém zvyšovania ich platov po parlamentných voľbách, keď už nebude pri moci. Je to len a len jeho ďalšia atómovka ktorá znemožňuje dohodu s LOZ. Od decembra vypukne v zdravotníctve najväčšia kríza za posledné roky. Lekári totiž nebojujú len za platy, ale aj za zlepšenie podmienok nášho zdravotníctva, preto majú 8 požiadaviek a 7 z nich sa netýka platov. Tieto požiadavky Matovič s Hegerom ani nespomenuli. Jediné, čo chcú spraviť je, že presúvajú svoje zlyhanie na plecia lekárov, ktorí bojujú za lepšie zdravotníctvo,“ 

kritizoval spôsob rokovania vládnych predstaviteľov s lekárskymi odbormi bývalý minister zdravotníctva  a poslanec Hlasu Richard Raši.

Richard Raši

Richard Raši

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval vo štvrtok o dohode s lekárskymi odborármi na siedmich bodoch memoranda s tým, že po novom zásahu ministra financií do rokovania nevyriešené stále zostávajú platy lekárov.

Medzitým premiér Eduard Heger, od ktorého sa čakalo, že on bude hlavným partnerom lekárov pri  vyjednávaní, na samite V4 v Košiciach požiadal predsedov vlád Česka, Poľska a Maďarska o pomoc v zdravotníctve, ktorá by sa týkala príchodu zahraničných lekárov do slovenských nemocníc, ak z nich odídu naši lekári po naplnení svojich výpovedí či v prípade hospitalizácií našich pacientov v nemocniciach na pohraničí.

LOZ považuje žiadosť premiéra Eduarda Hegera o výpomoc krajín, ktoré si na rozdiel od slovenskej vlády včas uvedomili vážnosť situácie vo svojich zdravotných systémoch a vďaka riešeniu problémov zastabilizovali svoje zdravotníctva, za zahanbujúcu pre Slovensko.

Zľava Igor Matovič, Vladimír Lengvarský a Eduard Heger

Zľava Igor Matovič, Vladimír Lengvarský a Eduard Heger

Vzápätí prišla jasná odpoveď českých lekárskych odborov, že svojich slovenských kolegov nepodrazia. Slovenskí záchranári vyzvali vládu a Lekárske odborové združenie na dohodu. Aj oni žiadajú vyššie mzdy a čakajú na reformy, nie na trest v podobe preťaženia počas núdzového stavu. Na dohodu vyzvala aj Slovenská lekárska komora. Žiada vládu aj odborárov, aby akceptovali posledný návrh kabinetu na zvýšenie koeficientov, nie návrh na stabilizačné príspevky.

O možnosti zavedenia núdzového stavu v zdravotníctve po 30. novembri 2022 sa hovorí na zasadnutiach Ústredného krízového štábu, zatiaľ bez bližšieho určenia. Riaditelia dotknutých nemocníc už dostali inštrukcie, ako sa majú pripraviť na túto situáciu, ak rokovania vlády s lekármi skončia nedohodou.

Lekári

Lekári

Bystrické nemocnice neobjednávajú pacientov na plánované operácie od 1. decembra

V Rooseveltovej nemocnici je momentálne vo výpovednej lehote 128 lekárov najmä z chirurgických odborov a anestóziológie.

„Vnímame intenzívnu komunikáciu medzi zástupcami LOZ a štátom a veríme, že dôjde k ich dohode. Napriek tomu, robíme potrebné kroky, aby sme boli v prípade nedohody schopní zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu daných možností,“

uviedla hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje.

Miriam Lapuníková

Miriam Lapuníková

Rooseveltka začala v piatok informovať pacientov o možnom preložení ich zákrokov, ktoré mali naplánované na prvých päť decembrových dní.

Podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej reálne hrozí, že pri výpadku 30 percent lekárov vo výpovediach budú poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pokiaľ to nebude akútna operácia či transplantácia. Na urgente pripravujú prísnu triáž – triedenie pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu.

Plánované hospitalizácie, ktorých dĺžka by presiahla termín 30. novembra, ruší aj Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici, kde dalo výpoveď viac ako 50 percent lekárov. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Jana Petríková, aj oni začali informovať pacientov o možnom preložení ich zákrokov, ktoré mali naplánované na prvých päť decembrových dní.

Juraj Gallo

Juraj Gallo

„Detský pacient je tak špecifický, že ani lekári v Rooseveltovej nemocnici pri najlepšej vôli nevyriešia novorodenca tak, ako u nás v Detskej fakultnej nemocnici, takže nie vo všetkom nám dokážu pomôcť,“

upozornil riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Juraj Gallo.

Zástupcovia nemocníc z Banskobystrického kraja rokovali o riešení situácie na krízovom štábe. Ten naplánoval koordináciu služieb zdravotníkov na prvých 5 decembrových dní.

Rooseveltova nemocnica

Rooseveltova nemocnica

Prednostka Okresného úradu v Banskej Bystrici Martina Mészáros Bariaková skonštatovala:

„Východisko neexistuje za predpokladu, ak nebudú stiahnuté výpovede lekárov.“

Rokovania banskobystrického krízového štábu pokračujú aj budúci týždeň. Všetci dúfajú, že napriek všetkému do stredy 30. novembra napokon dôjde k dohode vlády s LOZ, pretože v opačnom prípade by došlo ku kolapsu nášho zdravotného systému…

Urgent

Urgent

Požiadavky Lekárskeho odborového združenia

  1. Zabezpečiť pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.
  2. Zvýšiť počet lekárov, sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich nedodržania.
  3. Zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená konkurencieschop­nosť SR a kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta.
  4. Zrušiť ponižujúce a diskriminačné nepeňažné plnenie.
  5. Zabezpečiť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov.
  6. Zreformovať vzdelávanie mladých lekárov – atestačné a špecializačné štúdium.
  7. Nerušiť oddelenia v nemocniciach, až kým nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené oddelenia či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez zabezpečenia dostatočného zdravotníckeho personálu.
  8. Slovensko nesmie stratiť konkurencieschop­nosť pri získavaní lekárov a sestier pre pacientov, preto LOZ žiada, aby bola neatestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 1,7-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 2,8-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve so zohľadnením aktívne vykonávaných špecializácií a certifikovaných činností a so zohľadnením dĺžky praxe, a to zvýšením koeficientu za každý rok praxe o 0,05-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (aktuálne teda zhruba o 50 eur za každý rok praxe). Čas materskej a rodičovskej dovolenky na účely mzdového ohodnotenia započítavať do času odbornej praxe.
Lekárski odborári

Lekárski odborári

Vládni predstavitelia bez Igora Matoviča sa v sobotu dohodli s lekárskymi odbormi na memorande

Sobotňajšie rokovanie na Úrade vlády bez ministra financií Igora Matoviča s predstaviteľmi Lekárskeho odborového združenia sa skončilo dohodou. Predseda LOZ Peter Visolajský už pred rokovaním, ktoré trvalo vyše šesť hodín, avizoval, že združenie naďalej trvá na svojej požiadavke zvyšovania platov vrátane odmeňovania za odpracované roky. Napokon sa podarilo doriešiť aj tento sporný bod.

„V najbližších dňoch sa môžu rozbehnúť zmeny pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku,“

skonštatoval Visolajský.

Rozhodujúce rokovanie na Úrade vlády

Rozhodujúce rokovanie na Úrade vlády

„Lekári odmietli stabilizačný príspevok, a preto sme sa vrátili ku koeficientom. Od 1. 1. 2023 budú koeficienty pre neatestovaného lekára 1,5 a za každý rok praxe 0,015. Pre atestovaného lekára bude 2,5 a za každý rok praxe 0,025 – 30 rokov dokopy, teda sa tiež predlžuje táto doba. Taktiež sme sa dohodli že od 1. 1. 2025 sa pri atestovaných lekároch zvýši koeficient praxe z 0,025 na 0,03,“

informoval po rokovaní  premiér Eduard Heger, ktorý dohodu označil za najväčší kompromis, aký mohli dosiahnuť.

Zľava Vladimír Heger a Peter Visolajský

Zľava Vladimír Heger a Peter Visolajský

Stabilizačný príspevok podľa ministra zdravotníctva zostáva v platnosti pre všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov.

„Pred ministerstvom stojí úloha, aby sme zdravotníckemu výboru parlamentu v pondelok 28. novembra predložili všetky takto dohodnuté návrhy tak, aby sa mohli schváliť a budeme veriť, že získame podporu v parlamente,“

povedal Vladimír  Lengvarský. Po prijatí dohodnutého memoranda v NR SR by lekári mali stiahnuť svoje výpovede. Nezodpovedanou otázkou zostane, prečo to vláda Eduarda Hegera nechala dôjsť až do poslednej chvíle pred hroziacim kolapsom slovenského zdravotníctva…

Autor: (tom), Foto: ilustračné