Prvé elektronické sčítanie obyvateľov sa začne v polovici februára

SPRÁVY
0 /

Rok 2021 je pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitý, pretože na Slovensku sa po 10 rokoch realizuje v gescii Štatistického úradu SR sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát je integrované a plne elektronické.

Prvú fázu najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, ktorá sa zamerala výlučne na sčítanie domov a bytov, má už Banská Bystrica za sebou. Vďaka kvalitnej práci zamestnancov MsÚ a výbornej spolupráci so správcami nehnuteľností a predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov, bola naša samospráva v uplynulom roku druhým krajským mestom na Slovensku, ktoré ukončilo sčítanie domov a bytov v predstihu.

Druhá fáza elektronického sčítania je zameraná na sčítanie obyvateľov a uskutoční sa od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Sčítanie obyvateľov je pre samosprávy dôležité, pretože od počtu sčítaných obyvateľov závisí, v akej výške získajú jednotlivé mestá a obce podielové dane. Tie využíva aj Banská Bystrica na financovanie bežných činností, údržbu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, základných a materských škôl, detských ihrísk či zariadení sociálnych služieb. Získané finančné prostriedky môžu byť zdrojom na realizáciu rozvojových projektov mesta.

„Sčítanie je jednoduché a rýchle. Obyvateľ Banskej Bystrice sa sčíta sám alebo za pomoci blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude zverejnený od 15. februára na webovej stránke www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii Štatistického úradu SR, ktorá bude čoskoro dostupná na stiahnutie,“

objasňuje Marta Čellárová, vedúca banskobystrického Matričného úradu a ohlasovne pobytu.

Zúčastniť sa na sčítaní je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého občana Slovenskej republiky s trvalým, prechodným, obvyklým alebo tolerovaným pobytom v SR. Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania vo formulári uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc z 30. decembra 2020 na 1. januára 2021.

„V praxi to znamená, že ak formulár vypĺňate v marci, keď ste sa práve zosobášili, uvádzate váš rodinný stav k 1. januáru 2021. Neuvediete teda, že ste ženatý, ale slobodný, lebo taká bola skutočnosť k 1. januáru 2021. Ak sa vám bábätko narodilo napr. vo februári, preňho formulár nevypĺňate, pretože v čase rozhodujúceho okamihu sčítania 1. januára 2021 ste deti nemali,“

dopĺňa Čellárová.

Na dosčítanie obyvateľov budú k dispozícii MOBILNÍ ASISTENTI a KONTAKTNÉ MIESTA, o ktorých pribudne informácia na webe mesta www.banskabystrica.sk začiatkom apríla. Vzhľadom na pandemickú situáciu a na základe rozhodnutia Vlády SR sa termín asistovaného sčítania obyvateľov posúva na obdobie od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021.

Elektronické sčítanie je bezpečné. Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím. Všetky informácie pre obyvateľov zverejňuje Mesto Banská Bystrica aj na linku: https://www.banskabystrica.sk/oznamy-mesta/2021/sodb-2021/.

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: ilustračné