Prvá detská onkológia na Slovensku v Banskej Bystrici si pripomína 35. výročie založenia

Zdravie
1 /

V týchto dňoch si pripomína detská onkológia v Banskej Bystrici 35. výročie svojho založenia. Ide o najstaršie onkologické pracovisko špecializované na detského pacienta v Slovenskej republike.

Návšteva ministerky zdravotníctva v bystrickej DFNsP

Svoju vďaku prišla pracovníkom kliniky i zakladajúcim aktérom procesu vzniku kliniky vyjadriť ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ktorá pôsobila na JIS – ke pre dospelých onkologických pacientov. Počas 35 – ročnej histórie sa na detskej onkológii v Banskej Bystrici liečilo 1444 detských pacientov.

Tlačovej konferencie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinkou  sa zúčastnili: doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., ministerka zdravotníctva SR, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., iniciátor a zakladateľ prvej detskej onkológie na Slovensku, MUDr. Miloslav Hanula, PhD., medicínsky riaditeľ DFNsP BB, MUDr. Eva Bubanská, PhD., prednostka Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP BB, MUDr. Pavel Bician, zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP BB a predseda OZ Svetielko nádeje, Martina Mišányová, jedna z prvých pacientiek na oddelení detskej onkológie v Banskej Bystrici a Ján Nosko, primátor mesta, bývalý riaditeľ DFNsP a v súčasnosti člen jej dozornej rady.

onkologia3Dnes je pokračovateľom prvého detského onkocentra Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica, v ktorej sa nachádza 13 nadštandardných izieb s kapacitou 26 lôžok. V súčasnosti dosahuje klinika 80 – percentnú úspešnosť liečby, teda podobnú ako iné špičkové pracoviská v Európe.

dfnsp-bb1

Detské onkologické centrum v Banskej Bystrici

Pred 35 rokmi v roku 1983 vzniklo v Banskej Bystrici  detské onkologické centrum – ako prvé svojho druhu na Slovensku. Jeho vzniku od polovice 70-tych rokov minulého storočia predchádzala centralizovaná starostlivosť o deti s hematologickými malignitami a solídnymi nádormi na vtedajšom Detskom oddelení KÚNZ Banská Bystrica a úzke napojenie na „českú školu“.

Toto napojenie personálne zabezpečoval MUDr. Svetozár Dluholucký, ktorý prinášal na Slovensko najnovšie trendy liečby onkologických ochorení detí. Ako žiak prof. Jozefa Kouteckého z Prahy mal možnosť prednášať na lekárskej fakulte v Prahe a byť tak súčasťou najlepšieho špecializovaného tímu na detskú onkológiu vo vtedajšom Československu.

„Už koncom 70 – tych rokov mali detskí pacienti v Banskej Bystrici možnosť liečiť sa najnovšími metódami, ktoré boli dostupné iba v Prahe. Stále to bolo ale iba v rámci klasickej detskej medicíny. Situácia sa zlepšila inštitucionalizáciou onkologického centra, ktoré sa nám podarilo etablovať práve v Banskej Bystrici v roku 1983,“

zaspomínal si profesor Svetozár Dluholucký, ktorý momentálne pôsobí ako poradca riaditeľa pre vedu a medicínsky rozvoj v DFNsP BB a prodekan Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.

onkologia2

Takmer 1500 detských pacientov na bystrickej onkológii

Počas 35 – ročnej histórie sa na detskej onkológii v Banskej Bystrici liečilo 1444 detských pacientov. Dnes je pokračovateľom prvého detského onkocentra Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica.  V súčasnosti dosahuje klinika 80% úspešnosť liečby, teda podobnú ako iné špičkové pracoviská v Európe.

Úspešnosť liečby v niektorých špecifických ochoreniach je dokonca ešte vyššia. Napríklad u zhubných nádorov obličiek bolo za obdobie od roku 2003 do roku 2017 liečených 25 detí s úspešnosťou až 96 %.

Pri DFNsP v roku 2002 vzniklo OZ Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológii. Jeho hlavným cieľom je zlepšovanie kvality života detí s onkologickým alebo iným život limitujúcim ochorením. Pomáha rodinám zdolávať tú najťažšiu cestu plnú náročných prekážok pri liečbe malých pacientov v nemocnici.

dfnsp-bb3

Rekonštrukcia nemocnice a spolupráca so zahraničím

Lôžková časť KPOH, ktorá v roku 2007 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, zahŕňa 13 nadštandardných izieb s kapacitou 26 lôžok. Architektonické a dizajnové farebné riešenie s množstvom detských kresieb vytvára pre všetkých prostredie pripomínajúce skôr domov alebo detské zariadenie ako nemocnicu. Dostupnosť a kvalita služieb je zabezpečovaná vďaka spolupráci so všetkými pediatrickými špecialistami DFNsP BB.

Pri riešení zložitých onkologických prípadov vyžadujúcich liečbu, ktorú nie je možné poskytnúť na Slovensku, spolupracuje KPOH  s centrami detskej onkológie v zahraničí.

Napríklad zložité chirurgické operácie zabezpečuje v spolupráci s Detskou chirurgickou klinikou v Tubingene v Nemecku, ktorú vedie prof. Jorg Fuchs, prezident spoločnosti detskej chirurgie v Nemecku (Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie, DGKCH) a ortopedické výkony v spolupráci s Rizzoliho inštitútom v Boloni, Taliansku, (Istituto ortpoedico Rizzoli, Bologna).

dfnsp-bb7

„Našou snahou je zabezpečiť detským pacientom a ich rodinám  čo najkomplexnejšiu starostlivosť. Preto na našej klinike vďaka spolupráci s občianskym združením Svetielko nádeje pôsobia okrem lekárov a sestier aj ďalší odborníci ako psychológ, liečebný pedagóg, či sociálny pracovník. Takýmto spôsobom sa snažíme zachytávať a napĺňať všetky potreby detí a ich rodín,“

uviedol Pavel Bician, primár Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica.

Svoje pocity z pobytu na detskej onkológii vyjadrila jedna z prvých detských pacientiek na onkocentre Martina Mišányová, ktorú tu liečili ako 9 – ročnú. Spolu s mamičkou sa poďakovala lekárom a sestričkám za všetko, čo robia pre záchranu života onkologických detských pacientov v DFNsP.

onkologia7

Ministerské ocenenie a primátorské poďakovanie

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská pri príležitosti 35. výročia dnes v Banskej Bystrici ocenila zakladateľské osobnosti, ktoré stáli pri zrode prvej detskej onkológie na Slovensku – prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., MUDr. Evu Bubanskú, PhD., MUDr. Kristínu Husákovú, MUDr. Vieru Bajčiovú, CSc., MUDr. Teréziu Stančokovú a doc. MUDr. Emíliu Kaiserovú, CSc., ktorá tiež významným podielom prispela k rozvoju detskej onkológie na Slovensku.

„Dnes som sa v Banskej Bystrici opäť presvedčila, že na Slovensku vieme robiť špičkovú medicínu a to aj v takých náročných medicínskych odvetviach, akými sú detská onkológia a hematológia. Ako ministerka zdravotníctva som na našich špičkových odborníkov patrične hrdá a patrí im uznanie a vďaka za ich prácu. Stretla som sa s viacerými deťmi a ich rodičmi a som rada, že svoj boj s chorobou zvádzajú za pomoci výborných a kvalitných lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov na kvalitnom pracovisku. Záleží nám na úrovni pracovísk, aby sa pacienti liečili v adekvátnych podmienkach. Za posledné dva roky boli Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici pridelených 208 141 eur z kapitálových výdavkov, ktoré verím, že nemocnici pomôžu na skvalitnene podmienok,“

povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, ktorá sa poďakovala všetkým lekárom a sestričkám v DFNsP za ich statočnú prácu.

onkologia6

Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta a bývalý riaditeľ DFNsP Ján Nosko:

„Cítim obrovskú nostalgiu, pretože pred štyrmi rokmi som sa lúčil s týmto skvelým kolektívom. Chcem sa poďakovať za to, že ste zorganizovali toto stretnutie, pretože dnes mnohé veci berieme ako samozrejmosť, čo tak nie je. Je to o ľuďoch, ktorí s pevnou vôľou a entuziazmom strašne veľa dokážu, teda aj zachraňovať životy malým onkologickým pacientom. Patrí Vám veľká vďaka, je to veľmi náročná práca, ktorá si zaslúži obdiv nás všetkých.“

onkologia5

Za rok je na Slovensku diagnostikovaných približne 200 prípadov onkologických ochorení detí a mladistvých, ktoré sa liečia na troch špecializovaných klinikách. Okrem Banskej Bystrice sú lokalizované v Bratislave a v Košiciach.

Zdroj: Jana Petríková a (tom), Foto: redakčné