Primátor Ján Nosko po stretnutí s Rudlovčanmi: Mesto obnoví zanedbanú budovu s muštárňou

SPRÁVY
3 /

Banska Bystrica

V pondelok podvečer sa primátor mesta Ján Nosko stretol s Rudlovčanmi, aby spoločne diskutovali na tému ďalšieho využitia budovy na začiatku Strmej ulice, ktorá je v majetku mesta a slúži ako muštáreň, sú  v nej miestnosti na konanie rôznych stretnutí, občianskych rád či volebných komisií spolu s pizzériou Lobda Bar.

Zanedbaná budova si žiada rekonštrukciu

Žiaľ, po rokoch je tento objekt v havarijnom stave a zaslúži si komplexnú rekonštrukciu. Je to budova, ktorá má svoj vek, opotrebovanosť, všade cítiť pleseň, priestory je ťažké vykúriť, o absencii dostatočných toaliet nehovoriac.

„Prísľub obnoviť tieto priestory a vytvoriť z nich komfortné a zdravé prostredie nám v minulom roku prekazilo obdobie koronavírusu, keď sme museli viaceré investičné akcie pozastaviť. Dnes, keď nastavujeme mestský rozpočet, náš záväzok naďalej trvá. Už začiatkom leta sme vyhlásili anketu, v ktorej nám mohli Rudlovčania písať svoje nápady, na aký účel by mal tento objekt slúžiť. Chcú v ňom zachovať muštáreň a vytvoriť multifunkčnú miestnosť určenú pre všetky vekové skupiny,“

uviedol banskobystrický primátor Ján Nosko.

Primátor Ján Nosko na stretnutí s Rudlovčanmi

Primátor Ján Nosko na stretnutí s Rudlovčanmi

Rozsiahla obnova si bude vyžadovať značný obnos finančných prostriedkov, preto sa chce mesto  zamerať aj na získanie mimorozpočtových zdrojov.

„Keďže nové programové obdobie čerpania eurofondov nám sľubuje nové výzvy v oblasti budovania a rekonštrukcie komunitných centier, chceme byť projektovo pripravení. Preto z oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov delegujem do Rudlovej v najbližšom čase odborníkov, ktorí vykonajú obhliadku budovy a začnú pracovať na podkladoch k príprave projektovej dokumentácie,“

dodal Nosko.

Ľudia sa potrebujú socializovať. Verím, že postupnými krokmi sa nám v Rudlovej podarí vytvoriť slušný a kultúrny stánok pre organizovanie stretnutí a rôznych podujatí.

Muštáreň

Muštáreň

Rudlová

Pôvodne samostatná obec bola založená v roku 1390. Názov dostala podľa banskobystrickeho richtára Rudelina. Obyvatelia chodili do mesta predávať svoje výrobky. Cestu do obce preklenula železničná trať na Harmanec.

Od roku 1966 je obec mestskou časťou Banskej Bystrice. V Rudlovej sa v 80-tych rokoch 20. storočia uskutočnila rozsiahla bytová výstavba. Rudlová tvorí spolu so Sásovou volebný obvod č. 3, ktorý má v mestskom zastupiteľstve 9 poslancov.

Rudlová spojená so sídliskom

Rudlová spojená so sídliskom

Autor: (tom), Foto: mesto BB a ilustračné