Prednosta Algeziologickej kliniky v Rooseveltke je novým hlavným odborníkom MZ SR pre liečbu bolesti

SPRÁVY
2 /

O tom, že v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici pracujú erudovaní odborníci niet pochýb. Jedného z nich, si aktuálne vybralo Ministerstvo zdravotníctva SR za hlavného odborníka. Od septembra je na päťročné obdobie za hlavného odborníka pre odbor algeziológia vymenovaný prednosta našej Algeziologickej kliniky SZU doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Docent Igor Martuliak sa venuje predovšetkým liečbe chronických bolestí pohybového aparátu a intervenčným technikám liečby chronickej bolesti. V roku 1994 založil Centrum pre štúdium a liečbu bolesti. Na jeho základoch vzniklo v roku 2005 prvé samostatné lôžkové oddelenie v SR a v roku 2006 jediná Algeziologická klinika SZU v SR.

Pod jeho vedením zaviedli na klinike do praxe na Slovensku viacero nových diagnostických a liečebných postupov a techník, ako je prístroj Rebox, vákuumterapiu, techniku tlakových kaudálnych blokád, meranie epidurálnych tlakov pri liečbe pacientov s lumbo-ischiadickým syndrómom a podobne.

Klinika je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa zaoberá implantáciou liekových púmp a od roku 2010 implantáciou spinálnych stimulátorov vybraným pacientom s ťažkými bolesťami predovšetkým po operácii chrbtice. V marci tohto roku otvorili pre pacientov so silnými bolesťami prvú ambulanciu intervenčnej algeziológie v štátnom zdravotnom zariadení. Nachádza sa v zrenovovaných priestoroch poliklinickej časti nemocnice.

Oproti bežným ambulanciám bolesti predstavuje vyšší stupeň poskytovanej liečby. Pod  sonografom s maximálnou presnosťou ošetria bolesť vedúce nervové tkanivá  alebo nervové pletence.

Buď ich lokálne znecitlivia lokálnou anestéziou, stimulujú pomocou neurostimulátora, alebo dočasne vyradia z funkcie pomocou rádiofrekvencie alebo absolútnej novinky prístrojom na kryobláciu nervov. Metódu poskytujeme ako jediná štátna nemocnica v SR.

 „Tieto metódy prinášajú úľavu od chronických bolestí, alebo bolestí ako dôsledku či už poúrazových a pooperačných stavov, ischiasu, prípadne onkologických ochorení alebo zápalu periférneho nervu, ktoré pacientom spôsobujú často značné utrpenie a žiadna iná liečba alebo tlmenie nezaberá,“

vysvetľuje doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., prednosta Algeziologickej kliniky SZU.

Igor Martuliak

Igor Martuliak

Docent Martuliak je členom výboru Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolestí, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Sekcie intervenčnej algeziológie a mnohých ďalších. V našej nemocnici nepôsobí len ako prednosta Algeziologickej kliniky SZU, ale aj ako vedúci Oddelenia pre vedu, výskum a vzdelávanie.

Hlavného odborníka MZ SR z našej nemocnice nemáme len pre algeziológiu, ale napríklad aj pre pôrodnú asistenciu, kde je hlavnou odborníčkou PhDr. Elena Drapáčová a pre úrazovú chirurgiu je hlavným odborníkom MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.

Zdroj: Ružena Maťašeje , Foto: Rooseveltova nemocnica a ilustračné