Predaj univerzitného punču s charitatívnym rozmerom na Luciu

SPRÁVY
0 /

Stánkov s punčom je na Vianočných trhoch v Banskej Bystrici viacero. Chceme Vás upozorniť na ten univerzitný na Luciu 13. decembra od 12:00 hod. na pravé poludnie v stánku pred historickou Radnicou na Námestí SNP.

UMB spojila príjemné s užitočným a rozhodla sa predajom vianočného punču podporiť dobrovoľníkov Slovenského Červeného Kríža. Navyše primátor Banskej Bystrice MUDr. Ján Nosko a rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. v relácii TV Hronka „Náš hosť“ uzavreli stávku, kto predá viac punču a získa viac finančných prostriedkov na dobrú vec.

Vedenie a zamestnanci Univerzity Mateja Bela budú ponúkať punč v stánku pred Radnicou na Námestí SNP. Stánok bude označený logom a tiež zástavami UMB.

„Pozvánka na Univerzitný punč platí pre každého, kto má rád punč a chce podporiť dobrú myšlienku. Výťažok z predaja venuje Rektorát UMB na vybavenie Humanitárnej jednotky v Banskej Bystrici. Do stánku UMB Vás pozývame v utorok 13. decembra 2016 v čase od 12:00 do 18:00 hod.“

informuje Eva Hupková z Referátu pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Pedagogickej fakulty UMB.

Využite príležitosť vychutnať si punč v príjemnej atmosfére Vianočných trhov a podporiť dobrú myšlienku. Minimálna suma príspevku je 1,50 € a bude sa vhadzovať do urny označenej logom Univerzity Mateja Bela. Charitatívne aktivity jednoducho patria k Vianociam.

Zdroj: Eva Hupková, Foto: ilust.