Pôvodná katedra telesnej výchovy a športu UMB sa transformuje na samostatnú fakultu, zvyšok filozofickej bude fungovať ako doteraz

SPRÁVY
1 /

Na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici bude od 1. januára budúceho roka pôsobiť nová fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia. Vznikne rozdelením Filozofickej fakulty UMB.

Pôvodná katedra telesnej výchovy a športu sa transformuje na samostatnú fakultu a zvyšok filozofickej bude naďalej fungovať pod svojím názvom.

„Táto organizačná zmena nebude mať žiadny vplyv na študentov ani zamestnancov oboch fakúlt. Naopak, veríme, že vznikom samostatnej fakulty dôjde k posilneniu pozície UMB vo vzdelávaní, vedeckovýskumnej činnosti, ako aj širšej spolupráce v oblasti športu,“

uviedla vedúca referátu marketingovej komunikácie univerzity Dana Straková.

Prvý krok ku vzniku novej fakulty Akademický urobil senát UMB svojou jednoznačnou podporou návrhu rektora UMB Vladimíra Hiadlovského. Transformáciu katedry na fakultu musí následne odobriť aj správna rada UMB.

UMB má doteraz šesť fakúlt – ekonomickú, pedagogickú, právnickú, filozofickú, fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov, ako aj fakultu prírodných vied. Univerzitu aktuálne navštevuje takmer 6 300 študentov.

Zdroj: (tom) a TASR , Foto: ilustračné