Poslankyňa PS a dcéra bývalého predsedu MS Zora Jaurová zverejnila nepravdivé informácie o Matici slovenskej

SPRÁVY
16 /

Do redakcie sme dostali reakciu Matice slovenskej k nepodloženým vyjadreniam poslankyne NR SR Zory Jaurovej, ktorú vám prinášame v plnom znení. Pikantné na tom je, že sa jedná o dcéru jedného z bývalých predsedov MS.

Matica slovenská (MS) považuje svoje zaťahovanie do politického boja vyhláseniami poslankyne NR SR a podpredsedníčky Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zory Jaurovej za krajne neprijateľnú politizáciu národnej kultúry. Podľa vyjadrení poslankyne sa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky má presunúť pod kompetenciu Matice slovenskej a súčasne podľa jej slov matičná ustanovizeň „nevykazuje takmer žiadnu činnosť“.

Poslankyňa NR SR Zora Jaurová

Poslankyňa NR SR Zora Jaurová

Bohužiaľ, uvedené slová sú len ďalším dôkazom nekompetentnosti i neznalosti matičnej problematiky zo strany viacerých politikov. V prípade Zory Jaurovej, rodenej Markušovej, teda dcéry bývalého predsedu Matice slovenskej, je to vzhľadom na jej rodinné zázemie na počudovanie.

Matica slovenská v minulosti a ani v súčasných zákonných úlohách nikdy nemala kompetencie v oblasti Pamiatkového úradu SR. Má postavenie verejnoprávnej inštitúcie s definovanými úlohami a činnosťou. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je naproti tomu orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Zlúčenie takýchto dvoch organizácií je nelogické a ako také je nepravdivou informáciou.  

Bývalý predseda Matice slovenskej Jozef Markuš

Bývalý predseda Matice slovenskej Jozef Markuš

Vyjadrenie poslankyne Progresívneho Slovenska je aj ignorovaním každodennej prospešnej činnosti tisícov matičiarov, združených vo vyše 500 miestnych odboroch MS, v 15  záujmových a vo vedeckých odboroch, vo vyše 240 folklórnych súboroch vrátane vedeckých i odborných útvarov vykonávajúcich činnosť na poli slovenského národného a kultúrneho dedičstva. Je aj neúctou voči obetavým zamestnancom Matice slovenskej pracujúcim za mzdy, ktoré sú pre dlhodobé finančné okliešťovanie ustanovizne štátom (predovšetkým minulou liberálnou vládou) zvlášť nízke.

Matica slovenská, ktorá po roku 2017 prešla omladením a generačnou obrodou, organizuje prednášky, semináre, kolokviá, konferencie, krúžky, súťaže, festivaly, folklórnu tvorbu, divadlo, výtvarné umenie, fotografiu, tvorí filmové dokumenty, podporuje umelecký prednes, vydáva desiatky kníh (monografie, pôvodnú tvorbu, zborníky), pracovné zošity pre školy atď.

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper

Za posledné dva roky zorganizovala množstvo celoslovenských podujatí vedeckého, kultúrno-odborného aj pedagogického charakteru k osobnostiam a udalostiam kultúrnych dejín Slovenska, ale aj všeobecne veľký počet akcií o slovenskej literatúre, umení, filozofii i k vede ako takej.

Tieto činnosti sú pravidelne medializované na stránke Matice slovenskej (matica.sk), sociálnych sieťach (FB), YouTube (TV Matica), ako aj v matičných periodikách Slovenské národné noviny, Slovensko – Národné spektrum, Slovanský obzor, Hlas Matice, Slovenské pohľady, Kultúra slova a iné.

Ignorovanie aktivít Matice slovenskej zo strany pseudoliberálnych a tzv. progresivisticky angažovaných médií i politikov považuje ustanovizeň za dlhodobo cielené a politicky účelové.  

Matica slovenská v Martine

Matica slovenská v Martine

Zdroj: Ján Seman za Maticu slovenskú, Foto: ilustračné