Poslanecký prieskum výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pripravenosti Banskej Bystrice na EYOF

SPRÁVY
2 /

Poslanci NR SR z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  sa chystajú urobiť v Banskej Bystrici poslanecký prieskum pripravenosti mesta na organizovanie veľkého medzinárodného podujatia mládeže EYOF 2022.

Kým bývalá vláda podporila tento olympijský sviatok mladých ľudí nielen finančne, ale aj morálne, od tej súčasnej sa organizátori zatiaľ dočkali kontroly efektívnosti vynakladaných nákladov z Útvaru hodnota za peniaze. Stále sa čaká na jasné stanovisko, či aj Matovičova vláda bude pokračovať v podpore EYOF 2022. Preto sa zatiaľ pozastavilo verejné obstarávanie na novú multifunkčnú športovú halu na Mičinskej.

K pripravovanému poslaneckému prieskumu sme do redakcie dostali stanoviská prezidenta organizačného výboru EYOF 2022,  primátora Banskej Bystrice Jána Noska a Slovenského olympijského a športového výboru.

Reakcia prezidenta organizačného výboru EYOF 2022 a primátora mesta Jána Noska

„Podporu zo strany poslancov Výboru  NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorí sa snažia pomôcť so zviditeľnením najväčšieho medzinárodného mládežníckeho podujatia EYOF 2022, vnímame pozitívne.

Na druhej strane je potrebné vnímať aj časový faktor. S ministerstvom financií SR komunikujeme na úrovni štátneho tajomníka veľmi intenzívne od júna 2020. Komunikácia prebieha aj s Útvarom hodnota za peniaze, ktorému sme predložili všetky potrebné dokumenty a rozpočty plánovaných investičných zámerov nevyhnutných pre zorganizovanie najväčšieho medzinárodného Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022.

 Dostali sme prísľub, že celý materiál bude predložený na rokovanie vlády SR dňa 23. septembra. Odkladanie prijatia nových uznesení nám skracuje čas nevyhnutný na plánované aktivity a prípravu projektových dokumentácií jednotlivých investičných zámerov a pod., čo môže organizáciu EYOF komplikovať.

Treba si uvedomiť, že organizátori predchádzajúcich ročníkov EYOF mali na prípravu tak veľkého podujatia päť rokov. Mestu Banská Bystrica ostáva už len minimálny čas. Preto by sme uvítali, ak by sa poslanecký prieskum Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uskutočnil v čo najkratšom čase, tzn. v priebehu budúceho týždňa.

Zároveň by sme uvítali, ak by bola z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo z Ministerstva financií  SR vyčlenená osoba poverená na intenzívnu komunikáciu  s organizačným výborom EYOF.

Radi by sme zdôraznili, že v záujme transparentnosti sme rezortu financií počas našich niekoľkých rokovaní ponúkli miesto plnohodnotného člena v organizačnom výbore alebo dozornej rade EYOF, ktorý by mal prehľad o všetkých finančných tokoch počas príprav najväčšieho mládežníckeho medzinárodného podujatia EYOF 2022. Naša ponuka naďalej trvá.“

Stanovisko Slovenského olympijského a športového výboru

„Slovenský olympijský a športový výbor oceňuje, že zástupcovia politických strán a parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa intenzívne zaujímajú o prípravy najväčšieho multišportového podujatia v histórii Slovenska.

Je to dobrý signál pre celý slovenský šport, že vláda má záujem zaoberať sa organizovaním významného medzinárodného podujatia i stavom celej športovej infraštruktúry.  Mesto i región sa prostredníctvom veľkého podujatia s účasťou športovcov z 50 krajín nielen zviditeľnia v Európe, ale aj získajú možnosť vylepšiť športovú i ubytovaciu infraštruktúru. Podujatie bude mať dosah aj na pracovné miesta v regióne Banskej Bystrice.

Veríme, že poslanci i zástupcovia politických strán budú organizáciu letného EYOF 2022 v Banskej Bystrici, ako aj celý slovenský šport naďalej aktívne podporovať, a zároveň budú vnímať šport ako jednu z priorít v rámci prevencie zdravia a zdravého životného štýlu.“

Zdroj: Peter Pašuth a (tom), Foto: ilustračné