Podľa TIS je Banská Bystrica piate najtransparentnejšie mesto v SR

SPRÁVY
0 /

Organizácia Transparency  International Slovensko (TIS) po štvrtýkrát hodnotila transparentnosť slovenských miest. Na prvom mieste je  Vranov nad Topľou (79 bodov), druhý Martin (76) a tretia Rožňava (76), nasleduje štvrtá Bratislava – Nové Mesto (75) a piata Banská Bystrica (73).

Otvorenosť samospráv

V tohtoročnom rebríčku transparentnosti TIS sa nachádza sto najväčších slovenských miest. Podľa Michal PiškuGabriela Šípoša z Transparency International Slovensko nehodnotili korupciu, ale iba otvorenosť zverejňovania informácií a nastavené pravidlá mestských samospráv. Vysoká transparentnosť nemusí znamenať, že v danej samospráve nie je priestor na korupciu.

Skokanmi aktuálneho rebríčka samospráv sú mestá Sabinov na 13. mieste a Nové Zámky na 34. pozícii. Najväčšie zhoršenie v poradí zaznamenali mestá Kolárovo a Tvrdošín. Celkovo najhoršiu otvorenosť má v tomto roku mesto Veľký Meder, ktoré sa umiestnilo na poslednom mieste. Banská Bystrica skončila piata (predtým o priečku vyššie) so ziskom 73 bodov zo 100 možných.

Kritériá hodnotenia samospráv

TIS hodnotila samosprávy v jedenástich oblastiach, ako bol napríklad prístup k informáciám, personálna politika, dotácia a granty, predaj a prenájom majetku i obecné podniky a investície. Zamerali sa aj na etiku a konflikt záujmov, účasť verejnosti na rozhodovaní i územné plánovanie a stavebný úrad.

Pri meraní vychádzali z piatich rôznych zdrojov, používali webové stránky miest, radniciam poslali dotazníky a údaje čerpali aj na Elektronickom kontraktačnom systéme. Pri hodnotení zistili napríklad to, že počet samospráv, ktoré zverejňujú video alebo zvukové záznamy zo zastupiteľstva, narástol za dva roky zo 41 na 59. Zlepšenie zaznamenávajú aj v tom, že 62 zo 100 samospráv umožňuje občanom nahlásiť problém cez internet.

TIS za stagnáciu uvádza to, že stále iba šesť zo sto primátorov zverejňuje na webovej stránke mesta svoje majetkové priznanie. Novými zisteniami sú aj informácie o tom, že nástroje participatívneho rozpočtu využíva jedna z desiatich samospráv.

Meranie transparentnosti považuje TIS za účinný nástroj na ceste ku kvalitnejšej verejnej kontrole, ktorá môže zúžiť priestor pre korupciu a klientelizmus. Viac informácií nájdete na http://www.transparency.sk/.

Zdroj: TIS, Foto: ilust.