Peter Karvaš sa narodil v Skuteckého vile pred sto rokmi

KULTÚRA
1 /

Je veľká škoda, že storočnica narodenia Petra Karvaša padla do obdobia karanténnych opatrení kvôli koronavírusu. Tento významný banskobystrický rodák, spisovateľ, dramatik, publicista, divadelný teoretik a vysokoškolský pedagóg uzrel svetlo sveta 25. apríla 1920.

Niekoľko domácich kultúrnych inštitúcií a spolkov pripravovalo na túto dobu spomienkové podujatia, ktorými by si ho dôstojne uctilo. Žiaľ, nateraz to nie je možné…

Znalci Karvašovho diela, najmä jeho humoresiek, však môžu okamžite reagovať, že je to presne v zmysle autorovho satirického pohľadu. On sám pred rokmi napísal istý variant súčasnej situácie v jednej poviedke, kde rozkrútil kolotoč briskných úvah na tému vlastného skonu uprostred horúceho leta, keď všetci boli rozídení po dovolenkách a nemal kto zabezpečiť náležitý pohreb a smútočné nekrológy. Spozadia sledoval komické figúry a komentoval akcieschopnosť zodpovedných. Nuž, schopnosť vtipne vnímať realitu nikdy Karvašovi nechýbala!

Našťastie, spisovateľa si môžeme pripomínať najmä čítaním jeho diela, knihy sú k dispozícii každému, kto má o ne záujem. A je z čoho vyberať! Heslá o autorovi ponúkajú dostatok knižných titulov, ktorým možno venovať svoj čas.

My, Banskobystričania si pamiatku Petra Karvaša udržiavame rozličnými spôsobmi. Tým najautentickejším je samozrejme starostlivosť o jeho rodný dom Hornej ulici, v ktorom je umiestnená expozícia Dominika Skuteckého v správe Stredoslovenskej galérie. Presne rok po úmrtí dramatika pribudla na budove pamätná tabuľa na jeho počesť. Aj jedna z ulíc mesta nesie meno Petra Karvaša.

Vzácnu dokumentáciu jeho života a diela uchováva ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, navyše literárnu expozíciu zdobí časť vzácneho zariadenia jeho bratislavskej pracovne. Akadémia umení – Fakulta dramatických umení  každoročne usporadúva na jeho počesť medzinárodnú teatrologickú konferenciu.

Od roku 2014 pribudla regionálna súťaž divadiel mladých Karvašova divadelná Bystrica, ktorej organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko. Vyšlo aj niekoľko edičných počinov, z ktorých možno čerpať informácie o tejto osobnosti.

Či už je to zborník z vedeckej konferencie na UMB (1995) Osobnosť a dielo Petra Karvaša, alebo vzácna publikácia  Spriaznení duchom, ktorá vyšla presne rok po jeho smrti v roku 2000, do ktorej zostavovateľky Slavomíra Očenášová  – Štrbová a Kristína Krnová vložili spomienky osobností – priateľov a spolupracovníkov Petra Karvaša na stretnutia s touto vzácnou osobnosť slovenskej kultúry a umenia.

Nie je to málo, spolu s opakujúcimi sa podujatiami k autorovým výročiam tvorí odkaz Petra Karvaša trvalú súčasť kultúrno-umeleckého života Banskej Bystrice.

Je tu však jeden nesplnený sen autora – v rokoch perzekúcie a diskriminácie po roku 1968 čerpal silu pre život spomienkami na detstvo v Banskej Bystrici. Spomínaná biografická próza V hniezde síce potichu vyšla roku 1981, ale zaregistrovala ju iba užšia komunita Bystričanov.

Peter Karvaš do tohto textu vložil neutíchajúcu túžbu sprítomniť si magický svet detstva a dospievania v meste pod Urpínom so všetkými úžasnými zážitkami a skúsenosťami.

Drobnokresba ulíc a zákutí Banskej Bystrice v 20. a 30. rokoch minulého storočia očami citlivého svedka – majstra pera dáva súčasníkovi nazrieť do atmosféry doby a ľudí v nej. Zaslúžila by si nové vydanie, aby sa k nej mohli dostať všetci Bystričania, mala by byť akýmsi povinným čítaním súčasníkov o živote ich predchodcov.

Niekoľko pokusov o vydanie tejto knihy už bolo, ale bez úspechu. Skúsme nájsť spôsob, ako splniť autorov sen!

Autor: Jana Borguľová, Foto: archív