Na Pedagogickej fakulte UMB bude 9. novembra Deň otvorených dverí

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Univerzita Mateja Bela organizuje v stredu 9. novembra 2016 Deň otvorených dverí. Podujatie určené pre stredoškolákov bude na všetkých fakultách UMB. My sme dostali pozvánku z Pedagogickej  fakulty na Ružovej ulici 13.

„Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela srdečne pozýva všetkých uchádzačov a uchádzačky na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 9. novembra 2016 v čase od 9:00 do 14:00 hod.,“

informuje Eva Hupková, referentka pre marketing a vzťahy s verejnosťou Pedagogickej fakulty UMB.

V areáli Pedagogickej fakulty na Ružovej koordinátori záujemcom predstavia:

– možnosť štúdia a podmienky prijatia

– uplatnenie absolventov PdF na trhu práce

– priestory Pedagogickej fakulty UMB s prehliadkou internátu

– možnosť zúčastniť sa prednášok alebo seminárov

– umeleckého vystúpenia študentov (hudobné a výtvarné)

Sprístupnené budú všetky katedry, kde sa dozviete bližšie informácie od koordinátorov na jednotlivých katedrách:

Katedra andragogiky

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

Katedra etickej a občianskej výchovy

Katedra hudobnej kultúry

Katedra pedagogiky

Katedra psychológie

Katedra sociálnej práce

Katedra výtvarnej kultúry

Katedra teológie a katechetiky

Program Dňa otvorených dverí na Ružovej  dňa 9. novembra 2016

9:00  Otvorenie a privítanie účastníkov Dňa otvorených dverí

9:00 – 14:00  Možnosť navštíviť všetky katedry PF UMB a informovať sa o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia a uplatnenia absolventov jednotlivých študijných programov

9:00 – 14:00  Využite možnosť zúčastniť sa prednášok a seminárov – miestnosti budú označené balónom

9:00 – 14:00  Prezentačná výstava autorských prác doktorandov katedry výtvarnej kultúry D Profil 2016

9:00 – 14:00  Prehliadka internátu ŠD5 a študovne

10:00 – 13:00  Umelecké vystúpenia študentov katedry hudobnej kultúry

12:00 – 14:00  Otvorené ateliéry – prezentácia činnosti v ateliéroch aj mimo nich – Hry s grafikou a pečiatková tlač

 

plagat DOD PF UMB 2016

Zdroj: PdF UMB, Foto: ilust.