Okresná prokuratúra kvôli územného plánu s lyžiarskou halou na Donovaloch podala žalobu

Z regiónu
4 /

Vo veci  plánovanej výstavby letnej lyžiarskej haly na Donovaloch  nastal ďalší posun. Okresná prokuratúra Banská Bystrica podala žalobu na krajskom súde z dôvodu údajného nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom a rozporu zmien a doplnkov ÚP obce Donovaly s územným plánom VÚC.

O územnom pláne obce a VZN rozhodne Krajský súd v Banskej Bystrici

Hovorca Okresnej prokuratúry Banská Bystrica  Ivan Vozár pre TASR uviedol:

„Dňa 24. júna 2020 podala Okresná prokuratúra Banská Bystrica na Krajskom súde v Banskej Bystrici žalobu na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Donovaly, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly podľa zmien a doplnkov č. 14, so zákonom o obecnom zriadení, stavebným zákonom a inými.“

Prokurátorka okresnej prokuratúry vo februári podala protest proti VZN, ktorým sa vyhlasuje územný plán počítajúci s výstavbou haly. V ňom konštatovala, že zmena územného plánu obce Donovaly nie je v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Obec Donovaly podľa okresnej prokurátorky nedodržala zákonný postup pri vyhlásení VZN. Prokurátorka vo svojom odôvodnení pripomenula aj to, že územný plán, jeho zmeny a doplnky č. 14 neschválilo obecné zastupiteľstvo, čo je podmienkou pre následné vyhlásenie VZN.

Investor postupuje v súlade so zákonom

Projektový manažér haly Igor Obšajsník reagoval slovami, že prokurátorský protest s obžalobou sa týkajú územného plánu obce Donovaly schváleného pred niekoľkými rokmi, nie projektu výstavby letnej lyžiarskej haly na Donovaloch.

„Pochopiteľne, situácia sa nás dotýka, avšak neostáva nám nič iné, len čakať, pretože nie sme účastníkom tohto konania. Verím, že projekt sa  zrealizuje aj napriek žalobe. Pre obec aj celý región predstavuje rozvoj turizmu a športu či vznik nových pracovných miest,“

povedal Obšajsník.

Zároveň  zdôraznil, že projekt lyžiarskej haly pripravili na základe územného plánu obce Donovaly, ostatných schválených predpisov a v súčinnosti s povoľujúcimi úradmi. Niektoré pripomienky účastníkov územného konania z obce Donovaly investor premietne do finálnej verzie projektu.

Týka sa to chladiacich zariadení, ktoré sa umiestnia na opačnú stranu objektu pod jeho ubytovacími jednotkami, pretože investor si je vedomý, že ich prevádzka sa bude uskutočňovať v tichom režime. Zároveň deklaruje, že výstavba projektu nezasahovala a ani po zmenách v projekte nezasiahne do územia Národného parku Nízke Tatry či iných chránených lokalít.  V nich nedôjde k žiadnemu výrubu stromov.

V záujmovom území investor zníži plochu reálneho výrubu stromov z pôvodne predpokladaných 2,5 hektára na približne 1,5 hektára. Revitalizačné opatrenia priamo v Národnom parku Nízke Tatry sa urobia v rozsahu až 36 hektárov, Navyše na zastavanom pozemku sa zníži objem zemných prác z predpokladaných 190 000 m3 na menej ako polovicu. Strechu krytej lyžiarskej haly má pokrývať zelený priestor vhodný na prechádzky a oddych.

Problémy na strane obce aj BBSK

Starosta Miroslav Daňo pred časom deklaroval, že stavba nemôže byť v rozpore s územným plánom BBSK, pretože územný plán obce Donovaly je v súlade s územným plánom vyššieho územného celku.

Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur.

Elektronickú petíciu proti výstavbe haly podporilo viac ako 22 000 ľudí, z toho iba zlomok obyvateľov Donovál, ktorí boli aj účastníkmi územného konania. Poukázal na to krajský poslanec Ľubomír Motyčka, podľa ktorého niektoré informácie v texte petície boli nepravdivé, zvláštne sa mu javia aj vyjadrenia BBSK k samotnému územnému plánu obce s lyžiarskou halou:

„Dnes sa hovorí o negatívnom stanovisku VÚC. Ako som si overoval, v roku 2011 boli vyjadrenia príslušného územného odboru kraja vyslovene kladné a v roku 2016 len upozorňujúce na úskalia či problémy, ktoré treba riešiť. Niekto však zrejme nedávno toto stanovisko mohol dodatočne zmeniť, potom si myslím, že  v prípade súdu to bude mať nielen obec, ale aj BBSK  asi ťažké.“

Všetko sa napokon ukáže až na súde. Pokiaľ sa nepreukáže opak alebo nebude vydané predbežné opatrenie súdu, dovtedy sú platné všetky doposiaľ prijaté rozhodnutia obce…

Autor: (tom), Foto: ilustračné