Oddychová zóna Banisko má predajný stánok s občerstvením, doplnky aj na trase k Vyhliadkovej veži Horné Lazy

Z regiónu
1 /

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE v spolupráci s mestom Brezno, ktoré sa pokladá za vstupnú bránu do regiónu, sa neustále snaží o rozvoj mestského cestovného ruchu. Jednou z najnavštevovanejších rekreačných oblastí mesta, a to ako zo strany domácich obyvateľov, tak aj návštevníkov samotného mesta je práve oddychová zóna Banisko.

,,Táto oblasť, okrem toho, že je východiskovým bodom na druhú najvyššiu vyhliadkovú vežu na Slovensku – Horné Lazy, je obohatená o Arborétum – historický sad, náučné chodníky, na trase ktorých sa nachádzajú vybudované lesnícke altánky, lavičky, alebo zvernica s vysokou zverou. Nakoľko je táto oblasť najviac vyhľadávanou, bolo potrebné priniesť turistom pridanú hodnotu, a to v podobe doplnkových služieb cestovného ruchu, ktoré v tomto prípade predstavujú vybudovanie predajného stánku s občerstvením,“

uviedol primátor mesta Brezna a zároveň predseda OOCR REGIÓN HOREHROIE Tomáš Abel.

Tomáš Abel

Tomáš Abel

Výstavba predajného stánku bola možná aj vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE sumou 7 200 eur, pričom vlastné zdroje investora – mesta Brezno, predstavovali financie v celkovej výške až 56 300 eur.

Primátor Abel dodal:

,,Ide o jednoduchú stavbu, ktorá je rozdelená na dve časti – priestor vyhradený na predaj drobného občerstvenia a priestor so sociálnym zariadením, ktoré sú nevyhnutnosťou v opisovanej rekreačnej zóne, nakoľko existencia tohto typu zariadenia tu dlhé roky absentovala.“

Na terase predajného stánku s občerstvením

Na terase predajného stánku s občerstvením

Vyššie opisovaná Vyhliadková veža Horné Lazy, ktorá sa radí medzi najviac vyhľadávané body záujmu z pohľadu cestovného ruchu, nie len v samotnom meste, ale v celom regióne, si tiež v súčasnej dobe vyžadovala obnovu resp. dobudovanie novej doplnkovej infraštruktúry na celej dĺžke trasy.

Z tohto dôvodu OOCR REGIÓN HOREHRONIE v spolupráci s Technickými službami mesta Brezna túto trasu doplnili o smerovníky, ktoré sú súčasťou jednotného značenia trás v celom regióne. V priestoroch samotnej veže pribudol bufet s toaletami, ako aj osadený interaktívny prvok pre deti, konkrétne pexeso, na ktorých sú stvárnené dominanty historických pamiatok mesta. Na samotnú konštrukciu vyhliadkovej veže boli umiestnené panoramatické panely, ktoré zachytávajú pohľady z vyhliadkovej veže, doplnené o popisy jednotlivých vrcholov či kopcov.

Spomenuté prvky doplnkovej infraštruktúry predstavujú náklady v celkovej výške 6 220 eur, pričom sumou 4 000 eur ich finančne podporila Rozvojová agentúra BBSK cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE a zvyšnú sumu 2 200 eur tvoria vlastné zdroje OOCR REGIÓN HOREHRONIE.

Vyhliadková veža Horné Lazy

Vyhliadková veža Horné Lazy

,,Sme radi, že prostredníctvom rozvojových zámerov, ktoré podporuje Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v oblastných organizáciách cestovného ruchu na území Banskobystrického kraja, môžeme prispievať k rozvoju turistickej infraštruktúry v regiónoch. Cestovný ruch v regióne Horehronie je úzko spojený s prírodou, preto vnímam pozitívne, že sa realizujú aj projekty, ktoré prilákajú návštevníkov z podhorských oblastí do mesta Brezno alebo do ostatných časti Horehronia. Práve k tomuto cieľu prispievajú zámery zrealizované v lokalite Banisko,“

uviedla Daniela Volenská, predsedníčka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus.

Vyhliadková veža

Vyhliadková veža

Zdroj: OOCR Región Horehronie , Foto: ilustračné