Od piatku do nedele je v Ľubietovej 12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Z regiónu
1 /

V obci Ľubietová sa v dňoch 17. – 19. mája 2019 uskutoční 12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska 2019. Starosta Ľubietovej Pavel Zajac pozýva predsedov a členov baníckych spolkov, cechov a bratstiev, ale aj všetkých priaznivcov baníckych tradícií.

„Je to nielen príležitosť pripomenúť si slávnu históriu baníctva, ale aj jeho obrovský prínos pre všeobecný rozvoj ľudstva. Žijeme dobu, ktorá baníctvu nepraje, dobu kedy sa suroviny považujú za tak samozrejmú vec, že nik za nimi nevidí ťažkú prácu baníka v podzemí, mnoho krát v ohrození vlastného života,“

hovorí starosta Ľubietovej Pavel Zajac.

Podľa starostu práve táto ťažká práca je základom duchu kamarátstva, nezištnej pomoci, ktorý v iných profesiách neexistuje a je jedinečný. Hoci jedno stretnutie nezmení postoj spoločnosti k baníctvu, účastníci chcú, aby v Ľubietovej naplno vynikla práve táto stránka baníctva.

„Ľudia, ktorí prídu z jediným cieľom, ukázať svetu, že mu stále máme čo ponúknuť, to čo sa dnes stráca – úcta k tradíciám, srdečnosť, nezištnosť a kamarátstvo.“

dodáva Zajac.

Príďte si aj Vy  do Ľubietovej pripomenúť a osláviť historické tradície a kultúrne dedičstvo našich miest a obcí, ktorých dejiny boli vytesané kladivom a želiezkom, ľudskou drinou, ale aj umom a šikovnosťou našich predkov.

Program 12. SBMO SR 17. – 19 mája 2019 v Ľubietovej

Piatok 17. 05. 2019

10:00 – 11:00 Slávnostné zasadnutie Rady ZBSC
12:00 Konferencia – Európske montánne dedičstvo
15:00 Prijatie starostov a primátorov u starostu Obce Ľubietová
15:00 – 17:00 Súťaž pre spolky v stavaní pivných zasraní
15:30 Rk. kostol Sv. M. Magdalény – Slávnostné otvorenie 12. stretnutia BMOS
– prijatie delegácií, odovzdanie odznakov Sv. Barbory a odznakov MH
18:00 spoločný krátky sprievod od Rk. kostola pod hlavný stan
18:30 Slávnostný šachtág pod hlavným stanom – vyhodnotenie súťaže
21:30 Hudobný program , obecný park
22:00 Ohňostroj
(Od 10:00 – 17:00 fakultatívne výlety do okolia)

Sobota 18. 05. 2019

09:00 Odhalenie pietneho miesta obetí banských nešťastí na NBCH Podlipa
10:00 – 12:00 Súťaž baníckych spevokolov – 1. časť na pódiu v obecnom parku
11:00 – 14:00. OBED pre účastníkov v hlavnom stane na obecnom nádvorí
12:00 Podpísanie dohody o spolupráci zástupcov Európskej banskej cesty
13:00 Banícky orloj – pódium obecný park
14:00 Slávnostná svätá omša v Rk. kostole sv. Márie Magdalény
15:00 Slávnostný sprievod obcou
16:00 Odovzdanie putovnej zástavy, Barborského svetla, stužkovanie zástav
16:00 – 18:00 Súťaž baníckych spevokolov -2. časť, vyhodnotenie

Nedeľa 19. 05. 2019

09:00 Banícke raňajky
10:00 Fakultatívny výlet na zaujímavé miesto v okolí Ľubietovej – Stred Slovenska , Vysoká
12:00 obed a ukončenie 12. stretnutia BMOS

Kultúrny program na hlavnom pódiu

Piatok 17. mája

15:00 Dychovka

16:30 – 17:00 ZŠ s MŠ T. G. M. Ľubietová

17:00 – 18:00 MŠ a ZŠ Strelníky

18:00 – 18:30 Sprievod banských miest a obcí do parku, slávnostné otvorenie 12. stretnutia banských miest a obcí Slovenska „Za dávnych čias“, vystúpenie detí, Mladí ľubietovskí debnári

18:30 DFS Dratvárik Slovenská Ľupča, FSk Šajbania

21:00 Verona, hudobné vystúpenie

22:00 Ohňostroj

22:00 – 2:00 ZBM, hudobná skupina a veselica

Sobota 18. mája

9:00 Odhalenie pietneho miesta na NBCH Podlipa

10:00 – 12:00 Súťaž banícky spevokolov „O putovnú karbitku“

13:00 Živý banícky Orloj BŠ, komentované vystúpenie

14:00 „Československá párty“, Sonyta & Chilli Boys

15:00 – 16:30 Sprievod banských miest, obcí a baníckych spevokolov z Poľska, Maďarska, Česka, Rumunska a Slovenska

17:00 Ščamba, hudobno – zábavná kapela

18:00 „Hurikán koktejl“ Dalibor Janda revival

19:00 Olympic revival

21:00 – 02:00 Pohoda Laco a Dano BB, hudobná skupina

V rámci sprievodných akcií sa návštevníci môžu tešiť na tabuľové výstavy histórie a minerálov, mineralogickú a muzeálnu expozíciu, historické tavby na NBCH, razenie ľubietovských výplatných známok, výstavu 7 stredoslovenských kráľovských banských miest, výstavu baníckych ošliadrov z baníckych spolkov, stánky s jarmočným tovarom aj atrakcie pre deti a iné.

Autor: (tom), Foto: ilustračné Ľubietová