Návrh opatrení, o ktorých celé dni potajme rokoval premiér Matovič s odborníkmi

SPRÁVY
15 /

Celé Slovensko je v napätí, s akými novými opatreniami príde bezradný premiér Igor Matovič  po nekonečných rokovaniach s odborníkmi, ktorým predtým nevedel prísť na meno a ignoroval ich návrhy. Cez víkend by o opatreniach navrhovaných odborníkmi mala rozhodnúť vláda.

Rokovania premiéra s odborníkmi

Možno sa to dozvieme cez víkend, keď má zasadnúť vláda, ktorá sa doteraz pohádala aj kvôli ruskej vakcíne či náhrade neschopného ministra zdravotníctva a len nahnevala beztak zneistenú verejnosť, ktorej vládni poslanci opäť predĺžili núdzový stav, ktorý tu už máme prakticky nepretržite od 1. októbra 2020 a zlepšiť pandemickú  situáciu to nepomohlo, skôr naopak.

Na Slovensku za tento týždeň po stovkách denne zomierajú covidoví pacienti zapĺňajúci posledné voľné lôžka v nemocniciach. Po tisíckach zároveň rastú počty pozitívne testovaných ľudí, pričom nepresné antigénové testy v státisícoch za deň pomaly vytláčajú presné PCR testy ledva presahujúce úroveň desať tisíc.

Kvôli zastaveným dodávkam vakcín do Európskej únie sa obmedzilo očkovanie, mení sa aj očkovacia stratégia. Popri britskej sa objavila nová juhoafrická mutácia koronavírusu, kvôli čomu sa zrejme bude musieť meniť aj zloženie niektorých používaných vakcín.

Pritom akoby vládnym predstaviteľom a jej odborníkom stále nedochádzalo, že by bolo potrebné pohnúť s prevenciou a liečbou covidu pomerne lacnými prostriedkami, ktoré v okolitom svete i v niektorých našich nemocniciach zaberajú (napríklad Ivermectin a ďalšie podobné liečivá) a lekári si medzi sebou na základe vlastných skúseností vymieňajú liečebné protokoly.

V tejto neustále sa zhoršujúcej situácii v spoločnosti, keď psychika ľudí je nalomená a potrebovali by aspoň minimálne povzbudenie a nádej na zlepšenie situácie, unikol do médií návrh opatrení, o ktorých hovorili odborníci za zatvorenými dverami s premiérom. Iba ťažko sa však dá predpokladať, čo z toho bude platiť po rokovaní bezradného predsedu vlády so svojimi ministrami.

Ponúkame Vám prehľad opatrení, ktoré mali zostať na rokovacom stole premiéra s odborníkmi s cieľom zastaviť nárast pacientov v nemocniciach a spomaliť šírenie koronavírusu medzi ľuďmi.

Východiská a ciele

Na Slovensku sa rozšíril nebezpečný britský variant koronavírusu a hrozí zavlečenie juhoafrickej resp. iných mutácií. V dôsledku toho sa zvyšuje sa úmrtnosť, predlžujú hospitalizácie, ťažká forma choroby COVID-19 postihuje aj mladšie ročníky.

Kontinuálne narastá mobilita, existujúce opatrenia sa nedodržiavajú v dostatočnej miere, zvyšuje sa pandemická únava obyvateľov. Preto je nevyhnutné zastaviť tento mimoriadne zlý vývoj epidémie prostredníctvom aktualizácie nastavení prijatých opatrení, efektívnejšej kontroly a zavedenia kompenzácií na uľahčenie ich dodržiavania.

Cieľom je v priebehu nasledujúcich 3 týždňov od 1.  do 21. marca 2021) znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií.

V prípade, že sa do 21. marca nedosiahne žiaduci efekt, treba sa pripraviť na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Zároveň je nutné zmierniť pandemickú únavu zlepšením podmienok pre ľudí dodržujúcich protiepidemické  opatrenia,  znížiť záťaž nemocníc zlepšením prednemocničnej starostlivosti.

Zoznam opatrení

1. Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

– zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti

zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény

– zaviesť e-karanténu hneď, ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia,

– zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení,

– výrazne zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi PZ SR, nasadiť maximálny počet príslušníkov OS SR na pomoc polícii,

– vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi miestnej polície a OP,

– zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov,

– vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni.

2. Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19

– pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „Cesta pacienta s ochorením COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie,

– pre všeobecných lekárov pripraviť štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta, upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovanými osobami a pacientmi s ochorením COVID-19,

– umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC,

– požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti lekárov prvého kontaktu,

– zaviesť kontrolu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného le­kára,

– upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a prítomnosti SARS-CoV2 špecifických protilátok,

– vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi,

– podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku

– urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie.

3. Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

– zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch,

– dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu,

– umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

4. Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

– zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná,

– vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia

– zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,

– zachovať možnosť predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

 5. Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

– zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení na pracovisku,

– umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa na základe bezplatnej distribúcie vhodných a vopred validovaných tes­tov,

– distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať PCR testom.

6. Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

– zrušiť výnimku, ktorá povoľuje covid pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel (vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne,

– zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu s tým, že mesto Bratislava a Košice sa v tomto prípade považujú za jeden okres,

– obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00 hod.,

– v čase od 20:00 do 01:00 hod. zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

7. Sprísnenie hraničného režimu

– sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e hranica,

– zaviesť podmienku 72 hod. negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín a zachovať platnosť ostatných podmienok hraničného režimu,

– zaviesť e karanténu do konca apríla 2021 (Ministerstvo hospodárstva SR a NCZI),

– po zavedení e karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou.

8. Aktualizácia stratégie testovania a zachytenia nových variantov SARS-CoV-2

– urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu testovania a cieľových skupín,

– urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne,

– realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia,

– raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov.

9. Aktualizácia stratégie očkovania a COVID automatu

– čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a postupov overených v praxi v zahraničí,

– aktualizovať Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami.

10. Zlepšenie komunikácie

– zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia,

– v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne navrhovaných opatrení na základe indikátorov:

pokles mobility (podľa údajov s Google, Apple, Waze),

pokles percent pozitivity PCR testov,

pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,

záchyt výskytu nových variantov/mutácií.

S navrhovanými opatreniami sa verejnosť oboznámi až po schválení ich definitívnej verzie vládou SR.

Zdroj: (tom) a Pravda, Foto: ilustračné