Najviac úmrtí na Slovensku bolo vlani kvôli chorobám obehovej sústavy, potom nádorom a covidu

SPRÁVY
3 /

Štatistický úrad SR zverejnil výsledky posúdenia najčastejších príčin úmrtí obyvateľov Slovenska za rok 2020. Covidu-19 podľahlo celkovo 4 004 ľudí, pričom jeho podiel na všetkých úmrtiach bol po chorobách obehového systému a nádorových ochorení tretí najvyšší, dosiahol takmer 6,8 percenta.

Slováci vlani zomierali najčastejšie na srdcovo – cievne a nádorové ochorenia

Najčastejšími príčinami úmrtí na Slovensku za minulý rok boli choroby obehovej sústavy (27 190 úmrtí) a nádorové ochorenia (14 027 úmrtí). Až na treťom mieste to bol Covid-19 so 4 004 úmrtiami. Tu treba pripomenúť, že len za tri mesiace roka 2021 stúpol počet úmrtí na túto infekciu ku dňu 28. marca na číslo 9 496, teda o 5 492 obetí!

Dlhodobo najčastejšou  príčinou s výrazne najvyšším podielom na zomieraní v krajine sú choroby obehovej sústavy, tvoria až vyše 40 % príčin úmrtí na Slovensku. Minulý rok dosahovali tieto diagnózy podiel na všetkých úmrtiach 46 %.

Na choroby obehovej sústavy zomrelo vlani vyše 27 000 ľudí, čo je v porovnaní s päťročným priemerom v tejto kategórii nárast o 6 %. Dlhodobo druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku sú nádory. Majú takmer 24 % podiel na úmrtiach na Slovensku. Vlani na ne zomrelo približne 14 000 ľudí. Táto hodnota bola v porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov vyššia zhruba o 3 %.

Úmrtia na ochorenie Covid-19 v minulom roku

Na ochorenie Covid-19 v roku 2020 nezomrelo žiadne dieťa do 14 rokov. Z hľadiska vekovej štruktúry obetí tohto ochorenia prevládali seniori v poproduktívnom veku (65+), predstavovali viac ako 85 percent z celkového počtu zomretých na túto príčinu. Takmer 15 percent zomretých na ochorenie Covid-19 pripadlo na ľudí v produktívnom veku, teda od 15 do 64 rokov.

„V skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov podľahlo ochoreniu Covid-19 vlani 1064 osôb, čo predstavuje viac ako štvrtinu zo všetkých zomretých na ochorenie Covid-19 (26,6 percenta) a takmer tretinu z celej skupiny zomretých seniorov (31,2 percenta),“

vyplýva z údajov ŠÚ SR.

Najviac ľudí podľahlo ochoreniu Covid-19 v seniorskej skupine nad 75 rokov, spôsobilo smrť 2351 osôb, čo je 58,7 percenta zo všetkých zomretých na túto infekciu. Šesť z desiatich zomretých na ochorenie Covid-19 tak boli seniori nad 75 rokov.

Z údajov ŠÚ SR vyplýva, že celoslovenský údaj je 73 zomretých na Covid-19 na 100 tisíc obyvateľov, pričom úmrtnosť na všetky príčiny spolu dosiahla 1 082 osôb na 100 tisíc obyvateľov. Najvyššia miera úmrtnosti spôsobená ochorením Covid-19 bola v Trenčianskom kraji, kde pripadlo 96 zomretých na 100 tisíc obyvateľov, naopak najnižšie hodnoty úmrtnosti na Covid-19 mali Bratislavský kraj pri počte 48 úmrtí a Banskobystrický kraj s 56 osobami.

„V absolútnych číslach najviac zomretých na covid-19 bolo v Prešovskom kraji (711 osôb) a to platilo vo všetkých vekových skupinách, je to však počtom obyvateľov najväčší kraj SR, nasledovali Nitriansky (608 zomretých) a Trenčiansky kraj (562),“

uvádza ŠÚ SR.

Najnižšie početnosti úmrtí na covid-19 boli z regionálneho hľadiska v Bratislavskom (326 osôb) a Banskobystrickom kraji (358).

Ochoreniu Covid-19 podľahlo minulý rok viac mužov (52 percent) než žien. Počet zomretých žien na túto infekciu nad mužmi prevládal iba v dvoch regiónoch – v Banskobystrickom a Košickom kraji.

Zdroj: TASR a ŠÚ SR ilustračné, Foto: ilustračné