Na Severnej pribudlo 44 nových stromov

SPRÁVY
2 /

Prvomájová sobota sa na Severnej ulici niesla v duchu spolupráce miestnych obyvateľov, ktorí si chceli skrášliť okolie svojich obydlí. Vďaka OZ Severná sa stretli ľudia, ktorým záleží na ich sídlisku.

Pri susedskom stretnutí  spojili sily pre dobrú vec, s chuťou a odhodlaním sa pustili do čistenia okolia bytoviek  aj do výsadby nových stromčekov, za čo im patrí poďakovanie mesta.

Pomocnú ruku im poskytla aj mestská organizácia  Záhradnícke a rekreačné služby mesta  (ZAaRES), ktorá v rámci náhradnej výsadby prispela 11 stromami a vyznačila vhodné miesta na sadenie takýchto drevín. Spolu tak pribudlo na Severnej až 44 nových stromov.

„Osadené boli aj tabule náučného chodníka a som veľmi rád, že pokiaľ ide o tému zelene, vznikol priestor na diskusiu zameranú na participáciu medzi obyvateľmi Severnej a ZAaRESom. Diskutujúcich zaujímali najmä vhodné postupy a to, na čo dbať pri rôznych zelených aktivitách. Teší ma, že v Banskej Bystrici ľuďom záleží na ich okolí a dobré nápady sú ochotní aj uskutočniť,“

komentoval dobrú vec primátor Ján Nosko, ktorý podporuje podobné občianske aktivity v našom meste.

Akcie sa zúčastnil aj meztský poslanec za tento volebný obvod Radovan Ocharovich, ktorý ocenil prácu aktívnych občanov Severnej slovami:

„Moje absolutórium patrí OZ Severná za zorganizovanie úžasnej akcie. Špeciálna vďaka patrí organizátorke Evit Mazancovej, ktorá svojou energiou strhla obyvateľov k participácii na tejto ušľachtilej udalosti. OZ Severná je príkladom pre ďalšie lokality nie len v centre mesta, ale v rámci celej Banskej Bystrice.“

Radovan Ocharovich (druhý sprava)

Radovan Ocharovich (druhý sprava)

Zdroj: Mesto BB , Foto: FB a ilustračné