Na mestskom úrade viceprimátor Martin Majling ocenil troch šikovných mladých Bystričanov

SPRÁVY
0 /

Druhý zástupca primátora Martin Majling pozval na pôdu mestského úradu žiakov so svojimi rodičmi a učiteľmi, aby vyzdvihol ich úspechy, ktoré dosiahli. Zároveň sa im poďakoval za to, že svoj voľný čas venujú rozvoju talentu či zdokonaľovaniu schopností v rôznych oblastiach.

Títo mladí Bystričania reprezentujú nielen seba, ale i naše mesto, ba dokonca celú krajinu. Tentoraz ide o bojovníčku Alicu, hudobne nadaného Mária s mimoriadne múdrym i športovo zdatným Michalom.

Martin Majling

Martin Majling

„My im môžeme poskytnúť priestor, vytvoriť podmienky, vydláždiť cestu a ukázať smer. Avšak dokázať to musia sami,“

uviedol Martin Majling na stretnutí venovanom oceňovaniu kreatívnych, smelých a ambicióznych ľudí, ktorí so zanietením pracujú na čo najlepšej verzii samých seba. Navyše, svojimi výsledkami prinášajú okoliu radosť a vzbudzujú v ňom pocit hrdosti. Predstavme si trojicu mladých, o ktorých ešte určite budeme počuť.

Alica MICHALOVÁ (šport)

Päťkrát prvá priečka, tri razy druhé miesto na  stupni  víťazov, ako  aj  trojnásobné tretie  umiestnenie dokopy činí jedenásť medailí. To je bilancia  14-ročnej  Alice  za  uplynulý  rok,  čím  zároveň  získala  titul najúspešnejšej staršej žiačky pre rok 2023. Udelila jej ho Slovenská Taekwondo Aliancia ITF.

Alica Michalová

Alica Michalová

Ôsmačka Základnej školy Golianova sa venuje bojovému umeniu s názvom taekwondo od roku 2019. Ide o moderný druh športu, ktorý v sebe zahŕňa päť disciplín: športový boj,  technické  zostavy,  špeciálne  techniky, silové prerážanie a sebaobranu.

Ešte donedávna pôsobila aj v Bežeckom športovom klube Banská Bystrica a okrem iného trénuje aj hapkido. Ide o kórejské bojové umenie, avšak výlučne sa zameriava na sebaobranu, pričom obsahuje veľké množstvo techník. Alickinými silnými stránkami sú zdvorilosť, čestnosť, vytrvalosť a sebaovládanie. Koniec koncov, aj vďaka nim dosahuje pódiové umiestnenia na medzinárodných podujatiach.

Alica Michalová s Martinom Majlingom

Alica Michalová s Martinom Majlingom

Michal HAVIAR (vzdelávanie, technika a šport)

Mladý  Banskobystričan je žiakom ZŠ Jozefa Gregora Tajovského. V meste  pod  Urpínom tiež navštevuje Základnú  umeleckú školu  Jána  Cikkera, kde sa učí hru na keyborde.

Zároveň je členom Atletického klubu ŠK Univerzity Mateja Bela a na Fakulte prírodných vied UMB získava nové vedomosti i poznatky prostredníctvom informatického krúžku.

Michal Haviar

Michal Haviar

Michal nevyniká len v jednej  oblasti. Triumfuje v matematických, prírodovedných  a technických  súťažiach, v športových disciplínach  či v programovaní.  Svedčí o tom  fakt,  že bol majstrom stredoslovenského kraja  v atletike v štafete 4 x 60 m  a minulý  rok v októbri obsadil 2. miesto v súťaži  družstiev  na Majstrovstvách SR žiakov v atletike.

Za zmienku stojí aj výhra vo vedeckej súťaži Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET či prvenstvá a úspešné riešenia v okresných  a krajských  kolách  olympiád. Medzi jeho úspechy patrí tiež absolvovanie súťaže Scratch Cup  –  Mladý  programátor,  v rámci ktorej postúpil do celoštátneho kola.

Michal Haviar s Martinom Majlingom

Michal Haviar s Martinom Majlingom

Mário PRUŽINEC (hra na akordeóne)

„Pokora,  úcta,  slušnosť  a ľudskosť  sú hodnoty,  ktoré  pri súčasnej mladej generácii  absentujú. Mário ich však môže rozdávať.  Svojím prístupom, správaním a skromnosťou je vzorom aj pre ostatných mladých ľudí,“ 

opísala svojho žiaka pedagogička pani Viera Potančoková, ktorá pôsobí vo Folklórnom súbore Dupkáčik pri Základnej škole Spojová.

Mário Pružinec

Mário Pružinec

Mário je v jej poslednom ročníku a zároveň patrí medzi členov súboru. Svojich  kamarátov  –  tanečníkov,  spevákov a hudobníkov sprevádza na akordeóne. Práve tento hudobný nástroj v ňom prebudil lásku k umeniu a vďaka nemu objavil svoje nadanie.

Minulý rok sa stal víťazom celoškolskej súťaže Spojová má talent a úspešne reprezentuje, aj so svojou folklórnou rodinou, školu i mesto na rôznych vystúpeniach naprieč celým Slovenskom i za jeho hranicami. V susednom Poľsku, na Miedzinarodowy Konkurz Koled i Pastoralek získal spolu s Dupkáčikom 1. miesto vo svojej kategórii. Súčasne bol ocenený celkovou cenou Grand Prix. Talent je dar, ale charakter je voľba. To je životné motto, ktorým sa len 15-ročný Majo vo svojom živote riadi.

Mário Pružinec s Martinom Majlingom

Mário Pružinec s Martinom Majlingom

„Každý z nás vie, že iba talent nestačí. Sú to hodiny, týždne, mesiace a dokonca roky strávené na tréningoch, v ZUŠ-kách, doma za písacím stolom či počítačom. Som úprimne rád, že aj v dnešnej neľahkej dobe, plnej nástrah, číhajúcich na mládež z každej strany, sa stále nájdu tí, ktorí sa rozhodnú pre neľahkú cestu svojho sebarozvoja. Vyžaduje si obrovskú dávku zodpovednosti a sebazaprenia,  aby  sa  dostavil  želaný  úspech,  no viac ako samotný úspech sú častokrát dôležitejšie vlastnosti a schopnosti, ktoré mladý človek nadobúda počas tohto procesu. Som hrdý na všetkých takýchto žiakov a študentov  banskobystrických  škôl.  Práve  oni  sú  naša budúcnosť,“

povedal viceprimátor Majling bystrickým žiakom, ktorých v mene mesta Banská Bystrica ocenil.

Ocenenia

Ocenenia

Zdroj: Dominika Adamovičová , Foto: mesto BB a ilustračné