Ministerstvo zdravotníctva preradilo Nemocnicu s poliklinikou v Brezne do vyššej kategórie

Zdravie
2 /

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková aktuálne rozhodla o tom, že Nemocnica s poliklinikou v Brezne bude vo vyššej kategórii, ako ju pôvodne zaradili pri reforme nemocníc. Rozhodnutie podpísala v pondelok 19. februára 2024.

Nemocnica s poliklinikou v Brezne prejde do 2. kategórie

Breznianska nemocnica mala byť pôvodne v prvej, teda najnižšej kategórii. Ministerka zdravotníctva po zrelej úvahe rozhodla, že ju presunú do vyššej kategórie.

 „Áno, nemocnica bola dočasne preradená do 2. kategórie.“

potvrdilo ministerstvo zdravotníctva.

Nemocnica s poliklinikou Brezno

Nemocnica s poliklinikou Brezno

V nemocnici II. kategórie sa vykonáva štandardná a plánovaná starostlivosť na regionálnej úrovni pre spádová oblasť 100 – 200 tisíc obyvateľov, t. j. pre 2 – 3 okresy s dostupnosťou 30 – 45 minút od bydliska pacienta. Nemocnica poskytuje chirurgické výkony, štandardnú starostlivosť v internej oblasti, pediatrii, pôrodníctva a naonatológii, aj plánované výmeny kĺbov či varixy.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková tak vyhovela petícii, ktorú podpísalo takmer 30 tisíc ľudí, ale aj tlaku mesta a podnikateľov z Horehronia.  Boj za záchranu breznianskej nemocnice a jej preradenie z prvej do druhej kategórie sa začal pred rokom. Dotknutí obyvatelia sa báli zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti, pretože dojazd do banskobystrickej nemocnice by niektorým trval aj 1,5 hodiny.

Zuzana Dolinková

Zuzana Dolinková

Jedno z najdôležitejších rokovaní v súvislosti s preradením breznianskej nemocnice do II. kategórie sa na pôde Ministerstva zdravotníctva SR so Zuzanou Dolinkou a jej ľuďmi uskutočnilo 24. januára 2024.  Nemocnicu  zastupovali jej riaditeľ Jaroslav Mačejovský, námestníčka liečebno-preventívnej starostlivosti Edita Niklová, zástupca riaditeľa a právnik Karol Vojtko. Prítomní boli aj primátor mesta Brezno a predseda správnej rady nemocnice Tomáš Abel, generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová, a.s. a člen správnej rady nemocnice Vladimír Soták, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter s podpredsedom Petrom Juhászom.

Inštitút zdravotných analýz MZ SR v minulosti nepravdivo a nesprávne stanovil geografickú dostupnosť okresu Brezno na 34,84 minút. Reálna situácia na území spádovej oblasti nemocnice je však taká, že okres Brezno má 30 obcí, z ktorých až 17 má pri ideálnych dopravných podmienkach čas dojazdu do nemocnice II. alebo vyššej úrovne cez 45 minút,  v niektorých prípadoch až cez 1 hodinu.  Ide o absolútnu väčšinu územia okresu Brezno, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku.

Rokovanie na ministerstve zdravotníctva

Rokovanie na ministerstve zdravotníctva

„Na základe uvedeného sme boli presvedčení, že Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. má byť zaradená do II. úrovne nemocníc priamo podľa predmetnej legislatívy a tomu uspôsobené by mali byť aj prípadné stanovené podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti, čo intenzívne argumentujeme aj s MZ SR,“

uviedol riaditeľ nemocnice Jaroslav Mačejovský.

Predložené argumenty z Horehronia presvedčili ministerku zdravotníctva, že breznianska nemocnica má byť zaradená do vyššej kategórie, čo sa napokon aj stalo.

Riaditeľ breznianskej nemocnice Jaroslav Mačejovský

Riaditeľ breznianskej nemocnice Jaroslav Mačejovský

Ministerka rokovala aj s vedením Rooseveltovej nemocnice

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa minulý týždeň stretla na svojom ministerstve stretla s vedením a projektovým tímom Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici vedeným riaditeľkou Miriam Lapuníkovou, ktorý intenzívne pracuje na rekonštrukcii a výstavbe novej nemocnice.

Na jej hrubú stavbu sú vyčlenené peniaze z Plánu obnovy a odolnosti, preto ministerka Dolinková  pravidelne komunikuje s Rooseveltkou  a informuje sa o priebehu plnenia jednotlivých míľnikov tohto projektu.

Predstaviteľky Roooseveltovej nemocnice na ministerstve zdravotníctva

Predstaviteľky Roooseveltovej nemocnice na ministerstve zdravotníctva

„Môžem potvrdiť, že projektový tím konštruktívne komunikuje všetky čiastkové etapy postupu procesov a prác podľa harmonogramu tak, aby do 30. júna 2026 boli ponúkané peniaze z plánu obnovy na túto nemocnicu vyčerpané,“

povedala Zuzana Dolinková.

Plánovaný podpis zmluvy so zhotoviteľom beží podľa stanoveného plánu a momentálne je v štádiu vyhodnocovania ponúk verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Podľa ministerky s dotknutými nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami urobia všetko pre to, aby vyše miliardu eur z plánu obnovy čo najefektívnejšie preinvestovali do slovenského zdravotníctva.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková

Autor: (tom), Foto: MZ SR a ilustračné