Mesto reaguje na neohlásené zhromaždenie pobočky Nočných vlkov na Námestí SNP

SPRÁVY
3 /

V sobotu 1. mája 2021 sa na pešej zóne Námestia SNP uskutočnilo neohlásené stretnutie motorkárov zo slovenskej pobočky „Noční vlci“ pri Čiernom obelisku – Pamätníku hrdinov sovietskej a rumunskej armády.

Stanovisko mesta

Mesto Banská Bystrica vydalo k tomuto nepovolenému zhromaždeniu nasledovné stanovisko:

„Konštatujeme, že stretnutie nebolo ohlásené, preto  mesto Banská Bystrica prenechalo zabezpečenie  poriadku príslušným orgánom oprávneným v takýchto situáciách konať.

Po príjazde do centra mesta boli príslušníkmi štátnej polície Noční vlci nasmerovaní na Kapitulskú ulicu, kde si mali podľa pokynu svoje motorky zaparkovať a následne sa pešo presunúť na pietne miesto.

„Rázne odmietame dezinformácie, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, v ktorých pisateľ uvádza, že motocyklistov na Námestie SNP nasmerovala hliadka Policajného zboru Slovenskej republiky. Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde,“ hovorí Petra Kováčiková z oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ.

Keďže uvedené nerešpektovali a motocyklami vošli na pešiu zónu, kde je vstup takýchto dopravných prostriedkov zakázaný, príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica uložili na mieste viacero pokút v zmysle priestupkového zákona a z Námestia SNP Nočných vlkov po zdokumentovaní stavu veci  vykázali.

Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie z porušenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vec bude po vyhodnotení dôkazov zo strany MsP postúpená na rozhodnutie príslušnému správnemu orgánu.

Sme presvedčení,  že vďaku za oslobodenie Banskej Bystrice Rumunskej kráľovskej armáde a Sovietskej armáde je potrebné vyjadrovať dôstojne, slušne a pri dodržiavaní všetkých zákonov. Dištancujeme sa od zneužívania pripomenutí významných historických udalostí na zvyšovanie politického napätia.“

Noční vlci

Treba pripomenúť, že tohtoročnú akciu v Banskej Bystrici neorganizoval známy ruský motorkársky klub „Noční vlci“, ale jeho slovenská pobočka. Pred pandémiou to boli Rusi, ku ktorým sa pridávali aj motorkári zo Slovenska a ďalších krajín, cez ktoré viedla Cesta víťazstva na Berlín pri príležitosti konca druhej svetovej vojny v Európe.

Jednou z tradičných zastávok Nočných vlkov bola  vždy aj Banská Bystrica, kde v areáli Pamätníka SNP vzdávali resp. pri obelisku na Námestí SNP hold padlým a obetiam v druhej svetovej vojne.

Ich príchod do nášho mesta organizovala po dohode s mestom a štátnymi orgánmi aj ruská ambasáda, ktorá dbala na dodržiavanie všetkých zákonných pravidiel a zvyklostí pri pohybe motorkárskeho konvoja. Preto treba oddeľovať činnosť ruských Nočných vlkov od národných motorkárskych klubov, ktoré zvyknú jazdiť s nimi ako ich pobočky.

Ruský motorkársky klub Noční vlci vznikol v roku 1989 a má  tisíce členov. Hlási sa k politike ruského nacionalizmu, pričom jeho členovia jazdia na amerických strojoch. V niektorých krajinách EÚ  sú vnímaní  kontroverzne. Šéf  Nočných vlkov Aleksandr „Chirurg“ Zaldostanov je osobným priateľom prezidenta Vladimíra Putina.

Niektorí členovia tohto motorkárskeho klubu sa zúčastnili vojnového konfliktu na Ukrajine a kvôli tomu  nemali povolený vstup do Schengenského priestoru. Nevpustili ich napríklad do Poľska, kde ich nahradili kolegovia – motorkári z Európy.

Na Slovensku sa Noční vlci zväčša stretávajú s pochopením našich ľudí, ktorí pozitívne vnímajú hlavný zámer ich cesty po stopách osloboditeľskej Červenej armády v II. svetovej vojne  z Moskvy až do Berlína.

Noční vlci majú na hrudi pripnuté  oranžovo – čierne stužky. Je to symbol vojenskej odvahy a hrdinstva. V predrevolučnom Rusku táto stužka zdobila Georgievský kríž – najvyšší rad pre vojakov. V rokoch Veľkej vlasteneckej vojny ju pripojili k Radu Slávy.

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom), Foto: ilustračné