Mesto pod Urpínom udelilo mladým talentom ďakovné listy

SPRÁVY
0 /

Oceňovanie významných osobností, kolektívov, združení a inštitúcií, ktoré prispeli k rozvoju a šíreniu dobrého mena Banskej Bystrice, sa stalo u nás tradíciou. Cena mesta, Cena primátora a Čestné občianstvo mesta sú každoročne udeľované tým najlepším.

Banskobystrická samospráva nezabúda ani na úspešných športovcov, ako i trénerov a pracovníkov v športovom odvetví, ktorým každoročne, ako poďakovanie, udeľuje ocenenie Najlepší športovec mesta.

Zľava Filip Prievalský a Martin Majling

Zľava Filip Prievalský a Martin Majling

Snahou samsoprávy je podporovať aj mladé talenty, ktoré v našom meste vyrastajú. Preto každý štvrťrok bude sa v priestoroch mestského úradu uskutoční stretnutie s trojicou najlepších žiakov a študentov vo veku od šesť do 18 rokov. I takouto formou plánuje mesto pravidelne poďakovať nadaným deťom a mládeži za ich vynikajúce úspechy v rôznych oblastiach nášho spoločenského života.

„Mladý talent chápem ako osobnosť, ktorá disponuje nielen vrodenými schopnosťami a vysokou mierou nadania v niektorej z posudzovaných oblastí, ale navyše sa vyznačuje aj pozitívnymi charakterovými črtami. Vnímam takúto osobnosť ako pozitívny príklad pre ostatných. Vlastnosti, ktoré ju charakterizujú sú zodpovednosť, spoľahlivosť, cieľavedomosť, dôslednosť, vytrvalosť, ale aj ochota pomôcť druhým či celkové vystupovanie navonok a správanie sa voči ostatným,“

hovorí druhý viceprimátor Martin Majling.

Zľava Kristián Belopotočan a Martin Majling

Zľava Kristián Belopotočan a Martin Majling

Do kompetencie druhého viceprimátora Majlinga patrí stretávanie sa s úspešnými deťmi a mládežou, odovzdal ďakovné listy prvým trom talentom. Tie dostali:

Filip Prievalský za úspechy v hre na klavíri,

Kristián Belopotočan za vynikajúce výkony v školských súťažiach a olympiádach,

Jakub Škarvada za výborné výsledky, ktoré dosahuje vo florbale.

Zľava Jakub Škarvada a Martin Majling

Zľava Jakub Škarvada a Martin Majling

„Som presvedčený, že poďakovanie bude ďalšou motiváciou nielen pre Filipa, Kristiána a Jakuba, ale aj pre iných mladých ľudí. Treba si uvedomiť, že nie je vždy dôležité byť tým najlepším v danej oblasti, ale často je oveľa dôležitejšie ukázať ochotu a vôľu pomáhať, ísť pozitívnym príkladom svojím prístupom a správaním sa navonok,“

dodáva Majling.

Martin Majling

Martin Majling

Zdroj: Miroslav Strelec a (tom) , Foto: mesto BB a ilustračné