Mesto má uhradiť ministerstvu spravodlivosti 1,8 milióna eur za vyhratý súdny spor so schránkovou firmou Penty

SPRÁVY
0 /

V čase, keď každá samospráva prehodnocuje priority a šetrí všade, kde sa dá, musí  mesto Banská Bystrica uhradiť ministerstvu spravodlivosti sumu vo výške približne 1,8 milióna eur za dlhoročný súdny spor, ktorého začiatky siahajú do roku 2006.

Keďže nejde o malé finančné prostriedky, primátor Ján Nosko sa s rezortom spravodlivosti snaží nájsť najvhodnejšie riešenie prijateľné pre obe strany a hľadá spôsob, ako mestu v tejto dobe pomôcť.

V roku 2014 vyhralo mesto Banská Bystrica  súdny spor voči Slovenskej republike konajúcej prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu.

Išlo o nezákonné rozhodnutie súdu vydané v súvislosti s výkonom exekučného konania proti niekdajšej príspevkovej organizácii mesta Banská Bystrica – Investorskému útvaru v prospech schránkovej spoločnosti TIKKA Investments Limited so sídlom na Cypre. Na základe tohto nami vyhratého súdneho sporu ministerstvo spravodlivosti uhradilo mestu súdom právoplatne priznanú náhradu škody a trovy konania v sume spolu vo výške takmer 1,8 milióna eur,

objasňuje prednostka banskobystrického mestského úradu Marica Koreňová.

Ministerstvo spravodlivosti následne proti danému právoplatnému rozhodnutiu podalo dovolanie. V roku 2017 Najvyšší súd SR rozhodol tak, že právoplatné rozhodnutie o nároku  mesta Banská Bystrica na náhradu škody zrušil a celé konanie sa vrátilo späť na Okresný súd Banská Bystrica.

V apríli tohto roku Krajský súd Banská Bystrica právoplatne rozhodol, že pôvodne priznaný nárok na náhradu škody voči ministerstvu spravodlivosti zamietol. Znamená to,  že samospráva je povinná  vrátiť ministerstvu spravodlivosti  sumu  vo výške 1 775 568,53 eur spolu s príslušenstvom, ktorú mestu pôvodne zaplatilo.

Mesto proti tomuto novému zamietavému právoplatnému rozhodnutiu podalo dovolanie na Najvyšší súd SR. Zároveň sa snaží rokovať s ministerstvom spravodlivosti a hľadať riešenia.

Pri tvorbe rozpočtu v najbližších mesiacoch musíme počítať aj týmto problémom. Keďže nejde o malé finančné prostriedky, hľadáme spôsob ako v tejto dobe pomôcť nášmu mestu. Iniciovali sme preto stretnutie s rezortom spravodlivosti, aby sme našli spoločné riešenie. Žiadame  o uzatvorenie dohody, predmetom ktorej by bola možnosť vrátenia financií formou splátok počas nasledujúcich troch rokov,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Podmienky pre uzatvorenie takejto dohody vyplývajú zo  zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.

V súčasnej dobe si nemôžeme dovoliť minúť jednorazovo takmer 2 mil. eur z rezervného fondu na problém, ktorý nevznikol za môjho primátorovania.  Stihli sme už rokovať aj s bankami vo veci posunutia splátok, aby sme mohli disponovať s peniazmi a investovať ich do pálčivých problémov v meste. Chýbajú nám parkovacie miesta a kvalitná dopravná infraštruktúra, mosty máme v havarijnom stave, musíme opraviť strechu na bývalej škole na Tatranskej ulici, na jednom z pavilónov Základnej školy na Bakossovej nám tiež zateká strecha… Verím, že budeme úspešní a podarí sa nám vyrokovať čo najlepšie podmienky,“

dopĺňa primátor Nosko.  Výsledky rokovaní by mali byť známe v závere letných prázdnin.

O spore mesta s TIKKA Investmens a vysúdení náhrady škody spôsobenej predchádzajúcim nesprávnym rozhodnutím súdu sme naposledy písali v roku 2014:

https://www.bystricoviny.sk/spravy/stat-ma-zaplatit-mestu-za-chybu-sudu-pri-exekucii-majetku-cyperskou-firmou/

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: ilustračné