Štát má zaplatiť mestu za chybu súdu pri exekúcii majetku cyperskou firmou

SPRÁVY
2 /

Okresný súd v Banskej Bystrici ešte v novembri  2012 rozhodol, že mesto Banská Bystrica prišlo pred niekoľkými rokmi v spore s cyperskou spoločnosťou Tikka Investments Limited o peniaze po nezákonnej exekúcii vinou súdu, za čo nesie zodpovednosť štát.  V stredu toto rozhodnutie potvrdil aj banskobystrický odvolací Krajský súd.

Podľa aktuálneho rozsudku Krajského súdu by mal štát prostredníctvom ministerstva spravodlivosti zaplatiť mestu cca 1,7 milióna eur spolu s úrokom z omeškania. Voči tomuto rozsudku je prípustné dovolanie na Najvyšší súd SR, ak tento mimoriadny opravný prostriedok využije minister spravodlivosti.

Spor s cyperskou spoločnosťou Tikka Investments Limited pochádza ešte z roku 2003, keď táto získala pohľadávku vtedajšej príspevkovej organizácie Investorský útvar mesta (IÚM). Táto mestá firma mala úver v Dopravnej banke, ktorý po krachu banky zostal nesplatený. Od správcu konkurznej podstaty celý dlh, ktorý v tom čase aj s úrokmi dosiahol sumu  93 miliónov slovenských korún (3 milióny eur), za necelú desatinu kúpila slovenská firma S-Invest, aby ju následne predala spoločnosti Tikka Investments Ltd. Tá si uplatnila celý nárok na meste, ktoré ručilo za IÚM.

Banskobystrická samospráva prišla vtedy v exekúcii v prepočte o viac ako 4 milióny eur, o ktoré sa neskôr súdila s cyperskou spoločnosťou. Začal to ešte primátor Ján Králik. Tvrdil, že mesto nie je nástupníckou organizáciou IÚM, ktorá existuje, ale nemá peniaze na splatenie záväzku. Mesto odvtedy právne zastupoval známy banskobystrický advokát Ján Gereg.

Keďže exekúciu umožnilo rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktoré však Najvyšší súd po niekoľkých rokoch zrušil, mesto si prostredníctvom svojho advokáta uplatňovalo neprávom exekuované milióny eur od štátu.  Ministerstvo spravodlivosti vtedy žiadosť mesta o úhradu škody neuznalo, čo neskôr potvrdil aj banskobystrický Okresný súd. Odvolací Krajský súd však skonštatoval, že zodpovednosť za škodu nesie ten, kto umožnil exekúciu, preto vrátil  prípad na ďalšie konanie. To prebehlo s kladným výsledkom pre mesto, čo teraz potvrdil aj odvolací súd.

Podľa advokáta Jána Gerega zastupujúceho v tomto spore mesto je posledné rozhodnutie súdu výsledkom trpezlivej sedemročnej práce.

„Myslím si, že mesto mohlo žalovať štát priamo. Predsa je šikanózne žiadať, aby sme žalovali niekde v Nikózii offshorovú firmu. Tam darmo dáte žalobu, na pojednávanie nikto nikdy nepríde. Štát platí veľmi nerád. Právny názor, že máme najprv žalovať za neoprávnené obohatenie, je absurdný a nahráva práve politike offshorových firiem,“

uviedol  Gereg pre SME.  Krajský súd v Banskej Bystrici dospel k názoru, že tento nárok by nebol úspešný kvôli uplynutiu premlčacej doby.

Aj keď si ešte treba počkať na ďalší krok ministerstva spravodlivosti, mesto sa môže poďakovať primátorovi Jánovi Králikovi a najmä advokátovi Jánovi Geregovi, že sa pustili do tohto nepríjemného sporu so silným finančným protivníkom, ktorý sa po rokoch obrátil v prospech banskobystrickej samosprávy. Napokon by to veľmi pomohlo aj „podvyživenému“ mestskému rozpočtu na tento rok…

Zdroj: Bystricoviny.sk