Mesto Banská Bystrica nezabúda na ľudí bez domova ani v zime

SPRÁVY
0 /

V Banskej Bystrici poskytujú ľuďom v núdzi pomoc okrem samosprávy a Slovenského Červeného kríža aj iné neštátne subjekty. Zariadenia krízovej intervencie na území mesta využíva približne 300 ľudí bez domova.

Starostlivosť o ľudí bez strechy nad hlavou

Mesto Banská Bystrica už vyše tridsať rokov venuje pozornosť a patričnú starostlivosť ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Okrem samosprávy a Slovenského Červeného kríža poskytujú ľuďom v núdzi pomoc aj iné neštátne subjekty, ako Slovenská katolícka charita, Bystrická kresťanská platforma, Komunita sv. Egídia, Diecéza Bystrica a ďalší.

Využívať môžu nocľaháreň Večierka. V zimnom období majú k dispozícii aj ohrevňu. Ak by boli kapacity týchto zariadení počas chladných mesiacov naplnené, samospráva poskytne záujemcom nocľah aj v útulku Prístav.

Pre mnohých ľudí bez domova včasná pomoc veľakrát znamená záchranu života pred zmrznutím či podchladením. Tak ako v predchádzajúcom období, aj teraz vznikla informačná kartička, ktorá obsahuje návod, ako má človek postupovať, pokiaľ nájde niekoho spať počas chladnej noci napríklad na zastávke, v akých prípadoch volať mestskú políciu či záchranku.

Infokartičky sú dostupné na mestskom úrade, ako aj na webe mesta: https://www.banskabystrica.sk/…/pomoc-pre-ludi-bez-domova/.

Ako možno pomôcť ľuďom bez domova?

Darovanie zimného oblečenia: Kontaktujte Katolícku charitu – Dom núdznych, Tajovského 1, Banská Bystrica, tel.: 048/423 03 46.

Pravidelná služba ľuďom na ulici s komunitou St. Egídia: Každý štvrtok o 16:30 hod. začíname modlitbou v Kostole sv. Alžbety v Banskej Bystrici, následne služba na ulici pred kostolom, na hlavnej železničnej stanici a v Radvani. Kontakty: lenka.borko@gmail.comwww.santegidio.sk

Hygienická očista: Dom pre núdznych, Tajovského 1, Banská Bystrica (sprchuje sa každý utorok a piatok ráno od 6:00 hod.).

Sociálne poradenstvo: Centrum sociálnej a krízovej intervencie, Mestský úrad Banská Bystrica, tel.: 048/433 07 11.

Poskytnutie stravy: Dom pre núdznych, Tajovského 1, Banská Bystrica, polievka každý deň o 12:00 hod.                                                                                                                                 Mestský úrad (prízemie) pre obyvateľov v hmotnej núdzi

Nocľaháreň Večierka: Pod Urpínom č.6, Banská Bystrica, tel.: 048/415 36 85.

Viac sa o téme ľudí bez domova dozviete vo videu od Karola Langsteina, vedúceho oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ Banská Bystrica:

Zdroj: mesto BB, Foto: ilustračné