Mesto Banská Bystrica má na rok 2020 schválený vyrovnaný rozpočet

SPRÁVY
12 /

Banskobystrickí poslanci v utorok na 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2020, ktorého príjmová aj výdavková strana počíta s objemom takmer 90 miliónov eur.

Miestne dane

Hlasovaniu o tomto dôležitom bode rokovania predchádzalo nemenej dôležité schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku, ktoré upravuje výšku sadzieb daní z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad.

Vďaka zodpovednému rozhodnutiu poslancov môže v budúcom roku banskobystrická samospráva bez problémov zabezpečiť nielen plnenie základných služieb, ale aj pokračovať v príprave rozvojových projektov.

„Nie je to len o zvyšovaní daní. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa aj napriek tomu, že je to nepríjemná a nepopulárna zmena, rozhodli k návrhu nového VZN pristúpiť zodpovedne a podporili ho. Vyššie miestne dane v tomto prípade idú ruka v ruke so skvalitňovaním služieb pre obyvateľov,“

povedal primátor Ján Nosko.

Sadzby miestnych daní sa naposledy zvyšovali v roku 2012 a za sedem rokov sa toho v Banskej Bystrici veľa zmenilo. Zamestnanci materských škôl, školských jedální, sociálnych zariadení a mestskej polície majú výrazne vyššie platy. V roku 2012 mesto kosilo trávniky na ploche 6,6 mil. m², budúci rok to bude až 8,5 mil. m². Pri zimnej údržbe chodníkov sa ich plocha, na základe chodníkovej novely, zvýšila o 310 tisíc m².

„Budeme mať viac mechanizmov na letnú i zimnú údržbu a zvýšili sme aj frekvenciu čistenia chodníkov. Pozitívom je skvalitňovanie odpadového hospodárstva, o čom svedčí viac ako 6 tisíc nových nádob, 160 polopodzemných kontajnerov, 28 nových vozidiel na odvoz odpadu s GPS monitoringom, umývanie kontajnerov či dočisťovanie stojísk. V roku 2012 bolo 192 pracovníkov v sociálnych službách mesta, v roku 2020 to bude 285 ľudí. Investujeme aj do mestskej hromadnej dopravy,“

dodal primátor Nosko.

Rozpočet mesta

O dopadoch zvýšenia miestnej dane pre obyvateľov a právnické osoby sme už informovali. Na utorkovom zasadnutí 28 prítomných poslancov hlasovalo aj o návrhu rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2020 – 2022.

Za schválenie rozpočtu hlasovalo 21 poslancov, zdržali sa 7 a proti nebol nikto. Rozpočet podporili poslanci Banskobystrickej alternatívy, Klubu nezávislých poslancov a SMER – SD, SNS. Zdržali sa kluby Banskobystrickej pravice a Srdcom Bystričania.

V rámci bežného prevádzkového rozpočtu počíta mesto s platbami na zmluvné a povinné platby hlavne do oblasti školstva, sociálnych služieb, odpadového hospodárstva, dopravy či miestnych komunikácií.

V oblasti investícií plánuje samospráva pokračovať v ukončení začatých stavieb, najmä materských škôl, vytvoriť nové kapacity v sociálnych zariadeniach či pripraviť realizáciu častí investícií z plánu rozvojových aktivít mesta Banská Bystrica.  Výška dlhu k 1. januáru 2020 je na úrovni cca 9 percent, čo vytvára vhodné podmienky na plánovanie investícií aj do ďalších rokov.

„Je to záväzok samosprávy, aby sme schválený rozpočet využili v prospech mesta a samotných obyvateľov,“

uviedol Ján Nosko.

Celkový rozpočet mesta na rok 2020 je 87,5 miliónov eur, z toho na školstvo bolo vyčlenených takmer 36 miliónov eur. Mesto nezanevrie ani na cesty a chodníky, kde je investičný dlh z predchádzajúcich vedení banskobystrickej samosprávy citeľný.

Na opravy miestnych komunikácií boli vyčlenené 2 milióny eur, na rekonštrukcie takmer 3 milióny eur a do správy a údržby  investuje mesto cca 3 milióny eur. Na lepšie odpadové hospodárstvo pôjdu takmer 4 milióny eur a na skvalitnenie sociálnych služieb bude k dispozícii viac ako 6 miliónov eur.

Aj počas roka 2020 je na realizáciu projektov predkladaných obyvateľmi mesta v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenená rovnaká suma ako v predošlom roku, a to 40 000 eur. Rozpočet rovnako počíta aj s dotačnou podporou projektov v oblastiach športu, kultúry, sociálnych služieb či cestovného ruchu.

Zdroj: Dominika Mojžišová a (tom), Foto: mesto BB a ilustračné