Medzinárodné diskusné HUMAN FORUM už po štvrtýkrát v Banskej Bystrici

SPRÁVY
1 /

Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Centrum komunitného organizovania  organizujú v poradí už 4. ročník podujatia HUMAN FORUM 2017.

29. – 30. novembra  2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční štvrtý ročník ľudskoprávneho fóra  „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“. Celospoločenská situácia v oblasti vývoja demokracie sa za uplynulé obdobie nevyvíjala pozitívne a možno s určitosťou povedať, že sa skôr zhoršila než zlepšila.

„Tento ročník sme sa rozhodli zamerať na to, aký vplyv majú médiá  na vývoj demokracie a na názorové postoje ľudí. Sú médiá dostatočne zodpovedné a profesionálne a zverejňujú overené informácie, alebo pracujú s dohadmi, ktoré verejnosť nedokáže dostatočne rozpoznať?  Zaujíma nás,  či je verejnosť schopná  kriticky myslieť a či dokáže vyhodnotiť relevantnosť informácií, ktoré sa k nej dostávajú cez médiá rôzneho druhu,“

uvádza Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu 4. ročníka HUMAN FORUM.

Na podujatie HUMAN FORUM, ktoré začína  29. novembra 2017 o 10:00 hod. na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, sú prizvaní zástupcovia médií (elektronických, tlačových, internetových, mainstreamových a alternatívnych), ktoré sú v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti (t. j. verejné, súkromné, slovenské a zahraničné).

„Sme presvedčení, že len rovnocennou a partnerskou diskusiou môžeme rozvíjať skutočné kritické myslenie, ktoré je také dôležité v tzv. postfaktuálnom veku, keď vedecky overené fakty ľahko a často nahrádzajú dohady, výmysly a lži,“ 

dopĺňa Csilla Droppová. Práve preto HUMAN FORUM vyzýva všetkých, ktorí dokážu nad témou uvažovať, kriticky myslieť a diskutovať, k účasti na tomto podujatí dnes už medzinárodného významu.

Súčasťou prvého dňa bude aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Fora a ekumenická bohoslužba v Evanjelickom kostole. Celé dvojdňové podujatie uzatvorí o 20. hodine ľudskoprávny kultúrny večer v Záhrade – CNK. http://www.humanforum.sk/.

Záštitu nad podujatím prevzali verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, rektor UMB Vladimír Hiadlovský a dekan FPVaMV UMB Branislav Kováčik.

plagat human forum 2017

Zdroj: UMB BB, Foto: ilust.