Kniha Narodený v znamení rybára má pomôcť k obnove života v rieke Hron

KULTÚRA
1 /

Pripravovaná kniha Narodený v znamení rybára  od banskobystrického vydavateľstva je určená pre všetky generácie, ktoré milujú slovenskú prírodu a záleží im na jej ochrane. Výťažok z predaných výtlačkov poputuje na zarybnenie rieky Hron, ktorú v júli tohto roku postihla azda najväčšia ekologická katastrofa v dejinách.

Autor knihy Miroslav Druga je vášnivým rybárom, ktorý si v nej spomína na svoje rybárske začiatky a dobrodružstvá pri vode, ktoré pútavo opisuje. Kniha Narodený v znamení rybára je určená pre všetky generácie. Tým, že jednotlivé príbehy nie sú zamerané len na samotný rybolov, radosť spravia každému, kto miluje slovenskú prírodu a prechádzky v nej.

Vydaním tejto pre čitateľov jedinečnej, ilustrovanej knihy chce vydavateľstvo CBS pomôcť miestnej organizácii slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom, ktorá sa snaží vrátiť život rieke Hron.

Vydavateľstvo prispeje k obnove života v slovenskej rieke Hron

Koncom júla tohto roku došlo k jednej z najväčších katastrof na rieke Hron. Pri obci Budča v dôsledku havárie bioplynovej stanice sa únikom digestátu do rieky zhoršila kvalita vody natoľko, že došlo k početnému úhynu 24 druhov rýb. Viac než 30 km úsek rieky zostal bez života. Preto sa
v súčasnosti získavajú nemalé finančné prostriedky na nákup, vysádzanie rybej násady všetkých vyhynutých druhov rýb a ich ochranu.

Tomuto činu sa rozhodli pomôcť aj vydavatelia z Kynceľovej pri Banskej Bystrici vydaním jedinečnej knihy. Kniha Narodený v znamení rybára je knihou krátkych príbehov z rybárskeho života autora Miroslava Drugu.

Pri písaní jednotlivých kapitol knihy získal autor veľmi hodnotné recenzie na svoju prácu od známych osobností spoločenského života. Za všetkých možno spomenúť Mgr. Fedora Mikoviča, známeho literárneho publicistu a bývalého redaktora slovenského rozhlasu.

Častokrát sa nám rybárom ľudia vysmievajú ako tichým bláznom a nechápu túto našu záľubu. Možno práve vďaka týmto riadkom dostanú chuť stať sa trpezlivejšími, pokojnejšími a všímavejšími osobnosťami, aj keď sa nestanú hneď rybármi,“

hovorí autor knihy Miroslav Druga.

Miroslav Druga

Miroslav Druga

Ilustračné digitálne maľby mladého talentu

Ilustrácie v knihe budú maľované technikou digitálnej maľby. Ide o ručnú maľbu, ktorá však neprebieha štetcom na plátno, ale pomocou grafického tabletu a dotykového pera. Moderný spôsob maľby vytvára mladá, len 18-ročná talentovaná študentka Súkromného gymnázia v Banskej Bystrici Bianka Horáčeková. Podľa slov Miroslava Drugu je kniha určená nielen pre deti a mládež, ale rovnako tak pre všetky generácie milovníkov slovenskej prírody.

Keďže chceme písať v zadnej časti knihy krátke PR články aj o školách, ktoré učia naše deti k láske k prírode, príbehy budú vďaka ilustráciám pre mladých čitateľov krajšie a pútavejšie,“

dopĺňa Druga.

Blanka Horáčeková

Blanka Horáčeková

S úmyslom konania dobrej veci, chcú podnietiť aj ostatných

Podľa odborníkov by obnoviť život v rieke Hron trvalo aj desaťročia. No vďaka finančnej podpore jednotlivých organizácií, samotných rybárov, ochranárov, firiem či podnikateľov, sa to môže podariť skôr.

Preto poskytujeme možnosť zapojiť sa do tohto výnimočného projektu aj firmám, rybárskym obchodom, organizáciám slovenského rybárskeho zväzu, ako aj obciam a mestám. Vydaním knihy Narodený v znamení rybára môžu podporiť verejnú zbierku na vrátenie života do rieky Hron,

uzatvára Miroslav Druga.

Zdroj: Andrea Farkašová, Foto: CBS