Kedy uznajú slovenskí odborníci, že funguje aj prirodzená ochrana po prekonaní covidu?

Zdravie
20 /

Už dlhšiu dobu sme na Slovensku svedkami mediálneho šírenia jedinej pravdy o tom, že iba vakcína je účinnou zbraňou proti covidu a cestou k slobode. Kým naši odborníci ministerstva zdravotníctva SR zväčša prehliadajú dôležitý medicínsky fakt, že prirodzená imunita získaná prekonaním ochorenia COVID-19 je rovnaká alebo silnejšia a trvácnejšia ako po očkovaní, českí vedci to potvrdzujú.

Bunková imunita

Už niekoľkokrát sme informovali o vedeckom výskume bunkovej imunity ľudí po prekonaní covidu a očkovaní, ktorý už druhý rok vedie tím DocRNDr. Ireny Koutnej Ph.D. z brnenského laboratória – Centra bunkového a tkanivového inžinierstva Fakultnej nemocnice u sv. Anny a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity.

Z dlhodobého klinického výskumu tohto vedeckého tímu vyplýva, že pamäťová T-bunková imunita u ľudí po prekonaní ochorenia COVID-19 je o niečo silnejšia ako po očkovaní (skúmali očkovaných Pfizerom).

„Vidíme, že ľudia, ktorí chorobu prekonali, majú na úrovni bunkovej imunity určite lepšiu odozvu než očkovaní. Údaje z konca marca ukázali, že zhruba 20 percent očkovaných nemá po prvej dávke vakcíny žiadne pamäťové stopy – tie boli zreteľné až po kompletnom zaočkovaní,“

tvrdí Irena Koutná.

Docentka Irena Koutná

Docentka Irena Koutná

Princíp získania prirodzenej bunkovej imunity  je taký, že telo si pre zvládnutie infekcie najskôr vybuduje armádu T-lymfocytov, tie potom aktivujú B-lymfocyty  (pamäťové bunky), ktoré následne produkujú protilátky. .

Táto pamäťová imunita je niečo, čo v tele človeka môže pretrvávať aj roky, takže ak si ju vybudujeme, tak je nás schopná veľkou mierou chrániť od ťažkého priebehu nákazy dlhšiu dobu. A očkovanie má navodiť podobný stav. To znamená, že nejde o to, aby sa človek vôbec neinfikoval, ale o to, že ak sa predsa len infikujete, nemá taký priebeh ochorenia, ktorý je fatálny a skončí v nemocnici.

„Buďme úprimní, my ako ľudstvo nemáme informácie o tom, ako vakcína funguje, my nevieme, či sa napríklad nejaké dlhodobé efekty neprejavia za 10 alebo 15 rokov. Fakty ešte pochopiteľne nie sú.  Môj osobný názor je, aby sme naočkovali populáciu, ktorá je riziková ako sú starší spoluobčania, naočkujme chronicky chorých, môžu sa nechať očkovať dobrovoľníci. Ale toho, kto sa očkovať nechce, má vytvorenú bunkovú imunitu a je mladý, toho by som neočkovala a hlavne ho kvôli tomu neobmedzovala,“

dodáva docentka Koutná.

Ochrana po prekonaní covidu býva silnejšia ako po očkovaní

Najnovšia analýza českého vakcinológa doc. RNDr. Mareka Petráša, Ph.D., prednostu Ústavu epidemiológie a biostatistiky 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, ktor urobil na základe 15 svetových odborných štúdií publikovanýh v posledných mesiacoch, ukázala, že ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19 majú proti reinfekcii až po dobu jedného roka vysoko efektívnu ochranu. Ich očkovanie sa preto javí ako zbytočné, čo však nezmamená, že ľudia by sa mali radšej nechať infikovať covidom.

Išlo o odborné práce, ktoré skúmali početnosť reinfekcie u ľudí, ktorí covid prekonali resp. boli diagnostikovaní ako pozitívni buď symptomatickým ochorením či s bezpríznakovým priebehom. Výsledky Petrášovej metaanalýzy by mal v najbližšej dobe publikovať americký odborný časopis JAMDA.

Docent Marek Petráš

Docent Marek Petráš

Z viac ako 10 miliónov ľudí zaradených do skúmaných štúdií  bolo infikovaných vyše 67 tisíc jedincov. Pritom ale len 422 z nich (0,6 %) počas nasledujúcich 3 až 12 mesiacov sa opäť infikovalo.. Súhrnná účinnosť prirodzene získanej ochrany dosahovala 87 %. Táto účinnosť dokonca stúpla na úroveň takmer 92 %, ak sa hodnotila iba u jedincov so symptomatickou reinfekciou.

„Potvrdila sa vysoko efektívna prirodzená ochrana ľudí po prekonaní covidu, a to až po dobu jedného roka. Istý limit tejto analýzy možno vidieť v tom, že všetky dostupné publikácie sú prevažne z obdobia, kedy tu ešte nebol tak masívne rozšírený variant Delta. A ja nemôžem povedať, do akej miery bude prirodzene získaná imunita odolná aj proti novým variantom. Voči tej pôvodne britskej variante, teda Alfa, ochrana zjavne funguje dobre. Aj v zhode s výsledkami u očkovaných. Teraz teda bude potrebné to sledovať ďalej, ako veľmi sa to zmení,“

uvádza docent Petráš.

S kolegami teraz pracujú aj na jednej vlastnej štúdii s využitím dát z troch nemocníc, pričom sledujú ochranu po prekonaní covidu aj po očkovaní druhou dávkou. Predbežne aj táto ich štúdia naznačuje silnú prirodzene získanú imunitu v období, keď je aj v Českej republike dominantný variant Delta.

Zase tak veľkým prekvapením to nie je. Pri systémových ochoreniach ako je chrípka, osýpky či mumps vieme, že očkovanie je síce schopné simulovať prirodzene získanú imunitu, avšak spravidla jej úroveň nedosahuje. Iba v jedinom prípade to tak nie je. Ide o lokálne infekcie spôsobené ľudskými papilomavírusmi. Tam je efekt očkovanie vyšší, ale u systémových infekcií, medzi ktoré možno zaradiť i covid, to tak nie je,“

vysvetľuje Marek Petráš v rozhovore pre portál seznamzpravy.cz.

Podľa českého vakcinológa vonkoncom nie je nevyhnutné nechať sa očkovať po prekonaní covidu. Dáta hovoria jednoznačne – týmto ľuďom očkovanie ochranu nezvyšuje. Výhľadovo v nejakom dlhšom časovom horizonte alebo tým, ktorí sa obávajú reinfekcie, možno individuálne odporučiť očkovanie jednou dávkou, ktorá môže už získanú imunitu posilniť.

Bohužiaľ druhá dávka môže mať u niektorých jedincov na získanú imunitu dokonca negatívny vplyv, ako preukázali výsledky už desiatok štúdií. Všetky tie práce sa v tomto smere viac-menej zhodujú. Ďalšia dávka môže byť, ale až v dlhšom časovom  intervale. Tá hra imunitného systému je totiž aj v načasovaní tých intervalov. Nemá zmysel sa niekam ponáhľať,“

upozorňuje Petráš.

Vakcinológ Petráš

Vakcinológ Petráš

Na Slovensku sa o získavaní  imunity po prekonaní covidu  takmer nehovorí

Ani pre odborníkov na Slovensku nemôže byť žiadnou novinkou, že imunita voči rôznym infekčným chorobám vírusového charakteru sa získava prirodzenou cestou ich prekonaním alebo vakcináciou. Prečo sa však nezisťuje bunková imunita resp. protilátky získané po prekonaní covidu, ale preferuje sa iba očkovanie?

Bohužiaľ tí, ktorí rozhodujú o očkovaní a prijímaní protipandemických opatrení nevýhodných pre ľudí, čo ich často zbytočne zaťažuje a rozdeľuje, akoby ani po 19 mesiacoch od vypuknutia korovírusovej pandémie u nás nepoznali prirodzenú imunitu a vôbec ju nezisťovali u obyvateľstva. Predsa po vedeckej ani medicínskej stránke neplatí, že čím viac vakcinačných dávok, tým automaticky získame vyššiu ochranu nášho organizmu pred ochorením na COVID-19.

Asi nie nadarmo sa v európskych covid pasoch uvádzajú tri údaje – očkovanie, prekonanie a testovanie.  My na Slovensku však v mnohých prípadoch uznávame len očkovanie, dokonca vláda s hygienikmi rozdelila ľudí na zvýhodnených očkovaných a diskriminovaných neočkovaných , hoci prenášať vírus môžu všetci.

Docentka Alexandra Bražinová

Docentka Alexandra Bražinová

Keď sme zisťovali, ako je to zo skúmaním bunkovej imunity a protilátok u ľudí po prekonaní covidu a očkovaní, spomína to iba Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH z Epidemiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

„V rámci projektu, ktorému sa momentálne venujeme, budeme sledovať aj stav bunkovej odpovede u ľudí, ktorí prekonali COVID-19, ale nemajú žiadne protilátky. Opäť však platí, že táto odpoveď je spoľahlivejšia pri očkovaní.“

Nevedno, ako sa docentka Bražinová dopracovala k opačným výsledkom ako jej českí kolegovia, ktorí na rozdiel od nej už absolvovali dlhodobý klinický výskum bunkovej imunity ľudí po prekonaní covidu aj po očkovaní a majú relevantné výsledky.

To, že priebeh tretej vlny pandémie na Slovensku nie je tak dramatický ako predtým, môže byť  nielen kvôli iným vlastnostiam Delta variantu (rýchlo sa šíri so slabšími účinkami), ale aj  preto, že približne do milióna našich obyvateľov už prekonalo covid a vyše dva milióny je zaočkovaných druhou vakcínou.

Otázkou zostáva, prečo sa prirodzenou imunitou po prekonaní covidu nezaoberajú  odborníci ministerstva zdravotníctva, ktorí  o tom odmietajú verejne diskutovať so slovenskými lekármi a vedcami s iným názorom aj  na problémy prevencie, liečby či očkovania proti chorobe COVID-19, čo by malo byť v slobodnej demokratickej spoločnosti štandardné a zmysluplné pre ľudí.

Vladimír Lengvarský

Vladimír Lengvarský

Miesto odbornej diskusie prichádza minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský so šokujúcim  schválením očkovania detí so zdravotnými problémami od 5 rokov aj s posvätením ŠÚKL, hoci detské vakcíny Pfizer ešte neprešli schvaľovacím procesom v Európskej liekovej agentúre (EMA). Sme jedinou krajinou EÚ, v ktorej sa deje tento experiment na deťoch!

Bývalý minister zdravotníctva Richard Raši to pomenoval presne:

„Očkovanie päťročných detí proti covidu, hoci aj dobrovoľné, neodporúča žiadna renomovaná lieková agentúra, len ministerstvo vedené Vladimírom Lengvarským. Namiesto toho, aby ministerstvo zdravotníctva zverejnilo presné dáta, koľko očkovaných a neočkovaných sa nakazilo, skončilo v nemocnici, prípadne zomrelo, idú testovať vakcíny na slovenských deťoch.“

A hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová sa už „vyhráža“, že onedlho sa začnú očkovať aj 6-mesačné bábätká. Samozrejme o dátach ľudí, ktorí prekonali covid aj medzi deťmi či stave imunity slovenskej populácie ministerstvo mlčí, pretože dôležité je vraj iba očkovanie.

Vyzerá to tak, že covid  tu je a v rôznych mutáciách tu aj zostane, preto by sme sa mali naučiť s ním žiť tak, aby si náš organizmus s tým dokázal poradiť ako s inými infekčnými chorobami. Kto chce, dá sa očkovať, kto má v tele vytvorenú dostatočnú bunkovú imunitu, bude si ju udržiavať dodržiavaním hygieny či zdravým spôsobom života bez toho, aby ho štát do niečoho nútil alebo mu hrozil  nejakou diskrimináciou či šírením strachu. Čím skôr na to prídeme, tým lepšie pre každého z nás.

Autor: (tom), Foto: ilustračné