Na Katedre výtvarnej kultúry PF UMB aj tento rok organizujú Detský plenér

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Katedra výtvarnej kultúry a OZ Pedagóg pozýva Vaše deti na tvorivý prázdninový program pod vedením našich výtvarníkov a študentov Detský plenér 2016.

Po úspešnom pilotnom ročníku v roku 2015 aj tento rok pripravuje UMB počas letných prázdnin pre Vaše deti tvorivý program “Detský plenér 2016” v zelenom areáli Pedagogickej fakulty na Ružovej ulici.

Deti, ktoré rady tvoria a vymýšľajú si budú môcť nájsť nových kamarátov a tvorivo sa zabaviť. Budú si môcť vyskúšať rôzne výtvarné techniky: grafické, maliarske a priestorové. Môžu sa tešiť na modelovanie z hliny, výrobu ručného papiera, rôzne výtvarné hry a bádateľské aktivity. Príroda ponúkla dostatok materiálu a v kombinácii s výtvarnými technikami veľký priestor na experimentovanie a hranie.

Okrem študentov učiteľstva výtvarného umenia z Katedry výtvarnej výchovy sa deťom budú venovať aj študentky Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. Výtvarné aktivity zastrešia lektori: odborné asistentky KVK: Evka Hnatová, Lenka Kasáčová a Katka Lucinkiewiczová, doktorandky Monika Gardlíková, Dominika Dodeková a Milka Michalcová – Borošová.

Tento rok sa plenér uskutoční pre deti vo veku od 5 do 12 rokov v dvoch turnusoch:

od 11. 7. do 15. 7. 2016

od 18. 7. do 22. 7. 2016

Viac informácií nájdete na www.pdf.umb.sk.

Zdroj: Mgr. Zuzana Ševčíková, Foto: UMB BB