Kartografické veľdielo pokrstili hrudou zeme z Kráľovej hole

ZAUJÍMAVOSŤ
1 /

Druhé vydanie Turistického atlasu Slovenska pokrstili  pod Kráľovou hoľou v obci Šumiac. Slávnostného aktu sa zúčastnila starostka obce Jarmila Gordanová ako i Eva Škutová z Klubu slovenských turistov.

Slávnostné uvedenie atlasu do života bolo spojené so 4. ročníkom VKÚ výstupu na Kráľovu hoľu. Unikátne výhľady z najlepšieho výhľadového vrcholu Slovenska a výnimočný krst legendárneho kartografického diela, spríjemnilo nádherný septembrový slnečný deň necelým dvesto účastníkom.

Turistický atlas pokrstili v malebnej obci Šumiac pod Kráľovou hoľou  

Septembrová sobota patrila nielen turistom, ktorí obľubujú jesennú horskú turistiku, ale i kartografickému tímu, ktorý pracoval na aktualizácii Turistického atlasu Slovenska. Slávnostné uvedenie atlasu do života zahájila starostka obce Šumiac Jarmila Gordanová:

„Som veľmi rada, že do popredia sa dáva pešia turistika a cyklistika, pretože som zásadne proti tomu, aby na Šumiaci bola lanovka alebo sa niečo budovalo, pretože viem, že ľudia v rušných mestách čím ďalej tým viac pociťujú potrebu ticha, prírody a nedotknuteľnosti,“

Vydavateľský tím zastúpil Bohuš Schwarzbacher a Milan Paprčka ako autor atlasu.

„VKÚ výstup na Kráľovu hoľu organizujeme v spolupráci s Klubom slovenských turistov už štvrtý rok. Tým, že rok 2021 bol pre náš vydavateľský tím jedinečný, rozhodli sme sa kartografické veľdielo, Turistický atlas Slovenska, netradičným spôsobom uviesť do života na tejto turistami obľúbenej akcii,“

povedal vydavateľ máp a pilot Milan Paprčka.

Nech turistov vždy bezpečne dovedie domov…

Slávnostného aktu sa zhostila Eva Škutová zo značkárskej sekcie Klubu slovenských turistov, a tak sa stala oficiálne krstnou mamou turistického atlasu. Po povzbudivých slovách uviedla atlas do života posypaním hrudou zeme z Kráľovej hole:

„Tak ako aj Kráľova hoľa je významným vrchom pre Slovákov, tak nech je aj tento Turistický atlas Slovenska elitným dielom, ktoré bude slúžiť všetkým turistom, ktoré bude spoľahlivo viesť turistov, aby nezablúdili a ktoré ich vždy bezpečne dovedie domov.

Z najvyššieho vrcholu východnej časti Nízkych Tatier je možné vidieť až šesť štátov. Je to unikátne miesto, ktoré navštevujú tisícky turistov.

Preto ste už teraz pozvaní všetci turisti na 5. ročník VKÚ výstupu na Kráľovu hoľu,“

dodala na záver Andrea Farkašová, média manažérka vydavateľstva a kurátorka Slovenského múzea máp.

Zdroj: Andrea Farkašová, Foto: CBS