Je tu Valentín, deň lásky a všetkých zaľúbených, tak ho oslávme dôstojne so svojimi milovanými

SVIATOK
1 /

Tohoročný sviatok lásky – svätého Valentína pripadá na stredu 14. februára 2024. Opäť tu máme deň lásky a zaľúbených.  Obzvlášť v týchto zložitých časoch nezabúdajme na svojich milovaných, spoločne s láskou v srdci sa všetko zvláda  ľahšie.

Sviatok svätého Valentína

Na úvod si pripomeňme históriu sviatku svätého Valentína. Jeho pôvod je opradený tajomstvom. Viaže sa s ním meno najmenej troch rôznych svätcov – martýrov. Prvým z nich tak bol Valentín, rímsky kňaz z 3. storočia, ktorý odmietol poslušnosť cisárovi Claudiovi II.

Druhým svätým bol biskup z Interamny a tretím svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi. O druhom a treťom Valentínovi sa veľa nevie, preto je príbeh rímskeho kňaza najznámejší.

Svätý Valentín

Svätý Valentín

Postavil sa proti cisárovi

Ten, na ktorého si spomíname 14. februára, bol kňazom v Ríme. Odsúdili ho na mučenie palicovaním a keď sa ani po ňom nevzdal svojej viery sťali ho spolu so sv. Máriom. Jeho hlavným „zločinom“ však nebolo kresťanstvo, ale niečo iné.

Rímska ríša v 3. storočí, viac než inokedy, musela odolávať vpádom polobarbarských germánskych kmeňov. Skončila éra veľkých dynastií, na cisárskom tróne sa v rýchlom slede striedali generáli, ktorí si uzurpovali vládu, opierajúc sa o vojenskú moc légií.

Kňaz Valentín

Kňaz Valentín

Jeden z nich – imperátor Claudius II. Gótsky v snahe vytvoriť mocnú armádu vydal poľutovaniahodné nariadenie. Keďže si všimol, že slobodní regrúti bojujú statočnejšie a s väčším nasadením, ako vojaci, ktorých doma čakajú manželky a deti, zakázal sobáše mladých párov. Vstúpiť do manželského stavu mohli len tí, ktorí neboli vhodní pre vojenské remeslo resp. tí, ktorí si svoje roky v armáde už odslúžili.

Kňaz Valentín však nerešpektoval nariadenie svojho cisára. Napriek upozorneniam zo strany úradov naďalej v tajnosti sobášil mladých ľudí, ktorí si chceli vyslúžiť túto sviatosť. Jeho činnosť však bola čoskoro odhalená, načo ho vzali do väzby. Napriek mučeniu odmietol ponuku zachrániť si život zrieknutím sa Krista. Cisár Claudius II. ho poslal pod katovu sekeru 14. februára roku 269.

Od lístočkov k manželstvu

Francúzsky vojvoda Karol Orleánsky patrí medzi zakladateľov tradície zaľúbených valentínskych lístočkov. Po prehratej bitke pri Azincourte v r. 1415 sa dostal do britského zajatia. Z londýnskeho Toweru poslal svojej žene do Francúzska prvú „valentínku“ – niekoľko veršov pozornosti a horúcej lásky. Komercializácia zasiahla deň sv. Valentína až v 19. storočí.

Sláva sviatku zaľúbených sa prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov rozšírila do celého sveta. Vďaka tomu zaľúbení v tento deň podpisujú svoje listy „Od Tvojho Valentína“ aj v tých krajoch, kde kresťanstvo nestihlo zapustiť hlbšie korene.

Múr zaľúbených vo Verone

Múr zaľúbených vo Verone

Prvé predtlačené valentínske pozdravy boli delikátne a pomerne jednoduché. Dnešná ponuka pohľadníc, kvetov, plyšových srdiečok či plastových Cupidov je omnoho pestrejšia. Už nielen v západných krajinách zisky z ich predaja predčí iba predvianočná nákupná horúčka.

Komercializácia sploštila pôvodné posolstvo Dňa sv. Valentína. Ale azda si dokážeme zachovať dôstojnosť a vyjadriť svoju lásku k najbližším spôsobom, ktorý ich poteší.

Balkón zaľúbených vo Verone

Balkón zaľúbených vo Verone

Odkaz sv. Valentína

Pochopiteľne cirkev bojuje proti zľahčovaniu vzťahu medzi manželmi či redukcii spoznávania sa zaľúbených na telesnú rovinu. Aj dnes nám pripomína, že vzťah medzi mužom a ženou je posvätný a preto nemôže patriť medzi „lacné“ jednodňové záležitosti.

Svätý Valentín vydáva svedectvo až do dnešných dní o tom, že sviatosť manželstva naskrze nie je popoluškou medzi ostatnými sviatosťami, a že kvôli nej hodno položiť aj život.

V deň sv. Valentína môže každý z nás prejaviť svoju náklonnosť a lásku k najbližším spôsobom sebe vlastným. Nemusí to byť okázalé, ale hlavne nech je to úprimné, lebo láska je najkrajší cit na svete.

A samozrejme láska nekvitne len na Valentína, ale každý deň a v každom veku…

Autor: (tom), Foto: ilustračné a archív