Január – mesiac povedomia o rakovine krčka maternice

Zdravie
0 /

Každoročná preventívna prehliadka u gynekológa by mala byť u každej ženy samozrejmosťou, rovnako ako preventívna prehliadka u stomatológa Rakovina krčka maternice je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)  4. najčastejším nádorovým ochorením u žien.

Globálne v roku 2020 bol odhadovaný počet nových prípadov 604 127 a  počet úmrtí 341 083.Na Slovensku každoročne na rakovinu krčka maternice ochorie približne 600 žien najmä vo veku 15-44 rokov, pričom žiaľ každý 3. prípad končí úmrtím.

Jednou z najčastejších príčin rakoviny krčka maternice je ľudský papilomavírus (HPV), ktorý sa šíri predovšetkým sexuálnym kontaktom. Rakovine krčka maternice sa dá účinne predchádzať, ak je infekcia spôsobená vírusom HPV včas diagnostikovaná a liečená.

Preto okrem očkovania proti HPV pomáha najmä pravidelný skríning odhaliť včasné štádiá tohto vážneho ochorenia a zároveň tak ženy pred ním chrániť. Každý rok majú všetky ženy podľa zákona nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku.

,,Každoročná preventívna prehliadka u gynekológa by mala byť u každej ženy samozrejmosťou rovnako ako preventívna prehliadka u stomatológa. Komu viac by malo záležať na našom zdraví než nám samým? Preto nedajme rakovine krčka maternice žiadnu šancu,“

apeluje MUDr. Mgr. Dagmar Fifková z oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Banská Bystrica.

„Rovnako sú v rámci prevencie nielen rakoviny krčka maternice, ale aj iných ochorení dôležité ďalšie zásady, medzi ktoré určite patrí zdravý životný štýl zahŕňajúci napr. nefajčenie, dostatočnú dennú dávku zeleniny a ovocia v množstve 400 g denne, pravidelná fyzická aktivita, vyhýbanie sa stresu,“

pripomína  MUDr. Fifková.

V jesenných mesiacoch minulého roka Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici uskutočnil v rámci svojich výchovno-vzdelávacích aktivít prednášku na tému Prevencia rakoviny krčka maternice pre 56 študentiek Spojenej školy v Kremničke.

„V roku 2022 plánujeme v prednáškach naďalej pokračovať, preto oslovujeme školy s ponukovými listami s touto tematikou. Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie ich ponúkame a realizujeme online formou. V prípade záujmu o tieto preventívne prednášky nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 048/4367 422 alebo mailom na adrese poradna.zdravia@vzbb.sk,

dodáva na záver MUDr. Dagmar Fifková.

Zdroj: Michaela Ondírová  , Foto: ilustračné