Ján Nosko: Investície do ciest a chodníkov v meste sme za posledné roky zdvojnásobili

Blog
17 /

V porovnaní s minulosťou je tempo rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry v Banskej Bystrici dvojnásobné. Aj keď väčšina obyvateľov oceňuje našu snahu v posledných rokoch významnejšie investovať do rekonštrukcií ciest, chodníkov či mostov, stále sa nájdu takí, ktorí s obľubou hovoria, že vo veľkom sa asfaltuje a obnovuje len pred voľbami.

Mať kvalitnú dopravnú infraštruktúru je však pre nás dôležité dlhodobo, pretože bez nej život v meste nemôže fungovať efektívne. Podľa výšky financií, ktoré máme k dispozícii, preto každý rok postupne rekonštruujeme všetky zanedbané mosty či úseky ciest a chodníkov.

Počas posledných rokov situáciu skomplikovali udalosti ako dlhá pandémia koronavírusu či vojna na Ukrajine. V ich dôsledku enormne vzrástli ceny stavebných materiálov, a narušili sa tiež dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Výsledkom je nedostatok materiálu či meškanie dodávok.

Napriek tomu odvádzajú zamestnanci našich odborných útvarov, ako aj všetky vysúťažené spoločnosti v Banskej Bystrici dobrú prácu. Výsledkom sú kvalitnejšie cesty, chodníky či mosty, vďaka čomu sa zvýši nielen komfort, ale najmä bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky – chodcov, cyklistov i motoristov.

Pre zaujímavosť niekoľko čísel

V rokoch 2011 – 2014, keď som pôsobil ešte ako riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice, bolo do opráv miestnych komunikácií investovaných cca 4,7 milióna eur. Počas môjho prvého volebného obdobia (2015 – 2018) sa nám podarilo obnoviť rozsiahle úseky ciest a chodníkov a sumu na tento účel takmer zdvojnásobiť na 8,4 milióna eur.

Ak tento rok zrealizujeme všetky investičné akcie, ktoré plánujeme, počas môjho druhého volebného obdobia (2019 – 2022) táto suma prekročí hranicu 9 miliónov eur. Myslím si, že už len výška vynaložených finančných prostriedkov je dôkazom toho, že investičný dlh zanedbaných ciest a chodníkov znižujeme dlhodobo a nijako to nesúvisí s voľbami.

Cesty obnovujeme komplexne

Na sociálnych sieťach sa z času na čas objavia cesty či chodníky v nevyhovujúcom stave s popisom „na nás asi zabudli”. Ubezpečujem vás, že ak sa aktuálne neobnovujú úseky v okolí vášho domu, neznamená to, že o nich nevieme.

Všetky evidujeme v pasporte miestnych komunikácií, no ich rekonštrukciu musíme plánovať a koordinovať aj v súvislosti s aktivitami napríklad vodárov či plynárov. Dôležitým faktorom sú aj finančné zdroje, ktorými v rozpočte disponujeme.

Zatiaľ čo kedysi bolo zvykom „natiahnuť“ na cestu len nový koberec, dnes sa spolu s odbornými útvarmi zameriavame na komplexnú rekonštrukciu súvislých úsekov vozoviek. Súčasťou stavebných prác je aj obnova odvodnenia, výmena obrubníkov i starých poklopov za samonivelačné, ktoré motoristi pri prejazde takmer nevnímajú.

Pri rekonštrukcii využívame vysokokvalitný modifikovaný asfalt, ktorý sa používa pri stavbe diaľnic, a hoci stojí viac, má oveľa väčšiu trvácnosť.

MHD – bezpečnosť a riešenia

Pozornosť zameriavame aj na zlepšovanie dopravnej situácie a zvyšovanie bezpečnosti na miestach, na ktorých často dochádza k dopravným kolíziám. Vytvárame preto kruhové objazdy, budujeme bezpečnostné ostrovčeky alebo iným vhodným spôsobom upravujeme vozovky.

Dávame si záležať aj na kvalitnom vodorovnom dopravnom značení formou studeného plastu, ktorý je trvácnejší oproti obyčajnej farbe. Súčasťou rekonštrukcií, ktoré sú momentálne aktuálne je aj obnova dvadsiatich autobusových zastávok. V rámci prác vytvárame mimo vozoviek betónové zastávkové zálivy pre vozidlá MHD. Výhodou je, že sú odolnejšie a nevytvárajú koľaje, ktoré spôsobujú problémy šoférom aj cestujúcim.

Komfortné a bezbariérové chodníky

Dôležitou súčasťou našich investičných akcií je aj rozsiahla rekonštrukcia chodníkov, ktorých sme minulý rok opravili viac ako 30. Tento rok by sa mali dočkať obnovy chodníky v celkovej dĺžke 7 kilometrov.

Ešte pred každou stavebnou činnosťou komunikujeme so sieťarmi, aby sme zladili požiadavky všetkých, a aby sa nám nestalo, že obnovený chodník bude musieť byť opäť rozbitý. Plánované opravy konzultujeme aj s občianskymi radami v jednotlivých mestských častiach.

Pri obnove chodníkov kladieme dôraz aj na ich bezpečnosť a bezbariérovosť, a preto úzko spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Spolu s nimi vytvárame vhodné podmienky pre pohyb imobilných ľudí, ale aj slabozrakých a nevidiacich osôb.

Bezpečné mosty

Som rád, že sme pred niekoľkými rokmi oslovili aj odborníkov mostárov, ktorí vybrané mosty v našom meste skontrolovali, niektoré zdiagnostikovali a každému spracovali „zdravotný záznam“. Rekonštrukcie alebo výmeny mostov sú síce nákladné, no napriek tomu každému venujeme patričnú pozornosť.

Nezáleží na tom, či ide o malú mestskú časť s pár stovkami obyvateľov, alebo o sídlisko. Príkladom je Iliaš, kde po 40 rokoch stojí nový oceľový obojsmerný most spĺňajúci podmienky 21. storočia. Aj v Jakube sme zvýšili bezpečnosť obyvateľov vďaka výmene starého dreveného mosta za nový – pevný oceľový.

Autor: Ján Nosko, Foto: mesto BB

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

54 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.