INEKO zverejnil hodnotenie slovenských škôl, sú medzi nimi aj bystrické

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil na svojom portáli http://www.skoly.ineko.sk/ aktuálne rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. Najlepšie v rámci svojich kategórií umiestnili Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a košické Gymnázium na Poštovej.

Umiestenie bystrických škôl v najnovších rebríčkoch na Slovensku

INEKO použil pri zostavovaní rebríčkov slovenských škôl údaje z posledných štyroch rokov, pričom tie novšie dostali väčšiu váhu:

„Okrem aktualizácie údajov sme rozšírili okruh zverejňovaných údajov, vďaka čomu sme mohli aj mierne vylepšiť hodnotenie výsledkov žiakov na jednotlivých školách,“

Medzi 30 najlepšími základnými školami na Slovensku Základná škola SSV Skuteckého obsadila 5. miesto a ZŠ Spojová skončila na 23.  mieste. Z gymnázií sa najlepšie umiestnilo Gymnázium J. G. Tajovského na 27. mieste

Banskobystrický kraj

V krajskom merítku je medzi základnými školami na 1. mieste ZŠ SSV Skuteckého. Na 4. mieste skončila ZŠ Spojová  a na 6. mieste ZŠ Ďumbierska.

V kategórii gymnázií v Banskobystrickom kraji na 1. mieste skončilo Gymnázium J. G. Tajovského, 8. miesto patrí Katolíckemu gymnáziu Štefana Moysesa a na 9. mieste je Gymnázium Mikuláša Kováča.

V krajskom rebríčku stredných odborných škôl na 7. mieste je Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, na 14. mieste Obchodná akadémia J. G. Tajovského a na 18. mieste skončila SPŠ Jozefa Murgaša.

Zdroj: INEKO, Foto: ilust.