Hotel v rukách študentov!

ZAUJÍMAVOSŤ
2 /

Jedna z najúspešnejších stredných škôl na Slovensku – Hotelová a obchodná akadémia v Brezne – dlhodobo spolupracuje so štvorhviezdičkovým HOTELOM PARTIZÁN v rekreačnej oblasti Tále.

V tomto roku sa spoločne rozhodli pre šokujúci krok, v nedeľu 15. decembra 2019 o 14:00 hod.. odovzdajú majitelia hotela rodina Kičová do rúk študentov Hotelovej a obchodnej akadémie v Brezne symbolický kľúč od hotela.

Od tohto momentu prevezmú žiaci zodpovednosť za chod HOTELA PARTIZÁN**** a vyskúšajú si získané vedomosti v praxi.

Zásluhou vedenia školy na čele s riaditeľkou Mgr. Evou Dočekalovou je spolupráca s Hotelom Partizán**** na vynikajúcej úrovni. Majitelia hotela – rodina Kičová – si uvedomujú nutnosť správneho vzdelávania budúcich generácií pracovníkov v cestovnom ruchu.

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce nároky na využívanie inovatívnych prístupov pri výučbe detí a neustály deficit kvalitnej pracovnej sily v cestovnom ruchu sa preto zrodil tento odvážny nápad.

„Sme presvedčení, že bez praktickej aplikácie teórie do praxe pod tlakom zodpovednosti sa zo študentov nemôžu stať úspešní odborníci. Budem rád, keď si vyskúšajú, aké je to viesť 4* hotel, „oblečú sa do našich kabátov“. Nahradia pracovníkov, ale aj manažérov hotela. Svojou prácou zastrešia fungovanie stredísk hotelová recepcia, lobby bar, reštaurácia, wellness recepcia a kuchyňa. Budú pripravovať slávnostnú večeru pre asi 80 osôb, budú mať na starosti osobnú aj telefonickú a e-mailovú komunikáciu a ďalšie aktivity potrebné pre uspokojenie hotelových hostí. Samozrejme, bez dôvery to nejde. Študentov poznáme, a preto som presvedčený, že sa svojej úlohy zhostia bezchybne.“

hovorí riaditeľ hotela Bc. Michal Kič.

Predstavitelia oboch subjektov veria, že vďaka tomuto projektu objavia študenti nový rozmer fungovania hotela a získajú nový pohľad na činnosti, ktoré v ňom denne prebiehajú. Cieľom je, aby získali inšpiráciu, chuť naďalej pokračovať a získavať nové poznatky v oblasti gastronómie a hotelierstva.

Riaditeľka školy Mgr. Eva Dočekalová sa teší, že žiaci dostali od majiteľov takúto zaujímavú úlohu:

„Prejavená dôvera ich zaväzuje k maximálnemu výkonu a zároveň je vynikajúcim motivačným prostriedkom. Takúto formu spolupráce vnímajú ako jedinečnú príležitosť na vyskúšanie toho, čo sa naučili v škole na teoretickom i praktickom vyučovaní. Navyše úplne samostatne, bez dohľadu a pomoci. Za všetkých zainteresovaných by som chcela vyjadriť presvedčenie, že zrealizovaný projekt bude príkladom efektívnej spolupráce školy s praxou a bude mať ďalšie úspešné pokračovanie.“

Zdroj: Tím Horehronie, Foto: Región Horehronie a ilustračné