Hlasujme za záchranu vzácnych fresiek v stredovekom kostole sv. Žofie v Dúbravici

KULTÚRA
0 /

Jediná verejná hlasovacia iniciatíva venovaná obnove a reštaurovaniu kultúrnych pamiatok na Slovenku pokračuje aj počas tohtoročnej jari.

Vzácne fresky v Dúbravici

Medzi deviatimi historickými objektmi a dielami uchádzajúcimi sa o grant od Nadácie VÚB až do výšky 50 tisíc eur sú aj fresky v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici. Už tradičné hlasovanie v rámci programu Poklady Slovenska prebieha na stránke www.nadaciavub.sk/poklady do 31. mája 2020.

V stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica na predhorí Poľany boli objavené vzácne nástenné maľby. Nový výskum odkryl doposiaľ neznámu maliarsku výzdobu vytvorenú na prelome gotiky a renesancie (15.-16. st.) technikou al secco, teda maľbou na suchú omietku. Ikonografické scény z vrcholového obdobia nástennej maľby vo vidieckom sakrálnom umení pokrývajú steny temer v celom objekte.

Popri ornamentoch sú odkryté aj figurálne biblické motívy, na víťaznom oblúku heraldické motívy a v sakristii erb Dúbravických. Obnova fresiek umožní rozšíriť zoznam stredovekých nástenných malieb na Slovensku. Práve získanie grantu na ich odborné reštaurovanie je predmetom hlasovacej súťaže Poklady Slovenska.

Nadácia VÚB

Dlhodobým cieľom Nadácie VÚB je nielen grantová podpora pre obnovu konkrétnej pamiatky, ale aj zvyšovanie povedomia o bohatom kultúrnom dedičstve našej krajiny a najmä poukazovanie na neutešený stav, v akom sa množstvo historických objektov a diel nachádza. Práve nedostatok zdrojov na obnovu pamiatok, ktorý sa podpisuje na ich chátraní, sa môže počas najbližších rokov prejaviť v dôsledku aktuálnej celospoločenskej situácie ešte intenzívnejšie.

 „Preto nepoľavujeme ani v našom dlhodobom úsilí prispievať k záchrane historických diel našich predkov. Každému z nás teraz niečo chýba. Ochota pomáhať nám však chýbať nemôže. Záleží nám na tom, aby z pamiatok nezostali iba spomienky. A všetkých, ktorí to cítia rovnako, pozývame, aby sa k nám pripojili a dali tejto iniciatíve svoj hlas,“

hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

V úvodnej fáze hlasovacej súťaže Poklady Slovenska prihlásila verejnosť cez webovú stránku nadácie stovky rozličných objektov či umeleckých diel vo svojom okolí, ktoré by si zaslúžili grant na svoju záchranu.

Všetky nominované pamiatky posúdila komisia zložená z odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva. Tá na základe analýzy súčasného stavu pamiatok, ich významnosti a historického kontextu ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce a časové rámce odporučila Nadácii VÚB deväť finalistov.

Deväť pamiatok, ktoré sa dostali do verejného hlasovania

O grantový príspevok na obnovu či reštaurovanie od Nadácie VÚB sa aktuálne „uchádzajú“ tieto pamiatky výnimočnej umelecko – historickej hodnoty:

  • empírové stropy na zámku v Hlohovci
  • gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci
  • novogotické mauzóleum rodiny Rakovských v obci Rakovo
  • barbakan stredovekých mestských hradieb v Kežmarku
  • socha Šípkovej Ruženky v rozáriu kaštieľa v Dolnej Krupej
  • rokoková spovednica v Kostole sv. Trojice v Brezovej pod Bradlom
  • súbor neskorobarokových obrazov Antona Schmidta v kostole Sedembolestnej P. Márie v Brhlovciach
  • obraz Sedembolestnej Matky Božej na Kalvárii v Modrom Kameni
  • fresky v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica

Pomôcť ochrániť vybranú pamiatku pred nemilosrdným zubom času môže každý, kto sa za ňu postaví do 31. mája v hlasovaní prostredníctvom stránky www.nadaciavub.sk/poklady, kde nájdu záujemcovia aj bližší popis histórie a súčasného stavu jednotlivých diel.

Historický objekt či dielo, v ktorého obnove uvidí verejnosť najväčší význam, získa na svoj prerod sumu až do výšky 50 tisíc eur.

Zdroj: Nadácia VÚB, Foto: ilustračné