Na Gymnáziu M. Kováča sa otvára slovensko – čínske päťročné štúdium

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Banskobystrické Gymnázium Mikuláša Kováča na Mládežníckej 51, ktoré bolo založené 1. Septembra 1993, otvára 5.septembra 2016  slovensko – čínsku bilingválnu sekciu. Bude to ojedinelý experiment na Slovensku, ktorý vlani schválilo Ministerstvo školstva SR.

K španielčine pribudne čínština

Táto škola už má 13 – ročné skúsenosti s bilingválnym slovensko – španielskym študijným odborom. Riaditeľka gymnázia Alena Paulová k novej čínštine pre TASR uviedla:

„Mandarínska čínština je jazykom, ktorým hovorí najviac ľudí. Číňanov je vo svete veľa a ľudí, ktorí hovoria po čínsky je málo. Znalosť čínštiny je jednoznačne konkurenčnou výhodou. Gramatika je jednoduchá a Európan s ňou nebude mať problémy. Vo Francúzsku a Veľkej Británii existujú stovky stredných škôl, ktoré zaraďujú čínštinu ako druhý vyučovací jazyk. Hospodársko – ekonomická výmena a obchod s Čínou vo svete stále rastie. Čínština je jazykom budúcnosti.“

Vo svete sa učí tento jazyk okolo sto miliónov ľudí, pričom toto štúdium aktívne podporuje samotná Čína. K tomu vytvorila špeciálnu vládnu agentúru, ktorá v posledných rokoch zakladá po svete Konfuciove učebne a inštitúty.

Východiskom k experimentálnemu overovaniu čínštiny ako druhého vyučovacieho jazyka v bilingválnom štúdiu predstavuje Memorandum o budúcej spolupráci s Liaoning Normal University v meste Dalian v Číne. Zástupcovia tejto Univerzity osobne navštívili Gymnázium Mikuláša Kováča 13. júna 2015.

V spolupráci s Filozofickou fakultou banskobystrickej UMB a vzhľadom na špecifický charakter projektu, predovšetkým s Katedrou ázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v Českej republike, našli ochotných, ústretových a odborne fundovaných spojencov. Pomocnú ruku podal aj zriaďovateľ – Okresný úrad Banská Bystrica a následne Ministerstvo vnútra SR.

Ojedinelý projekt na Slovensku

Poslankyňa BBSK  Ľubica Laššáková, ktorá bola pri zrode myšlienky vyučovania čínštiny na banskobystrickom gymnáziu ešte vo funkcii prednostky OÚ Banská Bystrica, o začiatkoch projektu povedala:

„Pani riaditeľka išla na to po pedagogickej linke, ja zasa po ekonomickej. Bolo to veľmi aktuálne pred tromi rokmi, keď samosprávny kraj veľmi intenzívne rokoval s čínskym investorom o zriadení nákladného terminálu pri letisku Sliač, bohužiaľ po voľbách a zmene župana to zastalo. Je tu obrovský potenciál pre čínskych investorov, mnohokrát som hovorila s pani riaditeľkou, že keď sa nám nepodarí založiť slovensko – čínsku bilingválnu sekciu v Banskej Bystrici, tak po tom siahne ktorékoľvek iné mesto na Slovensku. Spoločnými silami sa nám to napokon podarilo.“

Ojedinelý projekt v rámci strednej Európy každý rok počas päťročného štúdia absolvuje 30 študentov s prognózou jedinečného uplatnenia sa na trhu práce nielen v rámci Slovenskej republiky, ale najmä v zahraničí. Tí ukončia štúdium v zmysle platnej legislatívy na úrovni C1 z čínskeho jazyka. Odborným zmluvným garantom projektu je Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici. Certifikované učebnice a kvalifikovaných lektorov garantuje čínska strana.

„V čínskom jazyku sa budú študovať predmety prírodovedného charakteru ako matematika, chémia, biológia, fyzika, geografia, telesná a športová výchova. Paralelne s výučbou v čínskom jazyku bude predmet vyučovaný aj v slovenskom jazyku, čím dôjde k funkčnému prepojeniu najmä odbornej terminológie potrebnej pre ďalšie štúdium na vysokých školách,“

dodala Paulová.

Keďže Gymnázium M. Kováča je štátnou vzdelávacou inštitúciou, štúdium je tu bezplatné. Slávnostné otvorenie slovensko – čínskej bilingválnej sekcie sa uskutoční 5. septembra s účasťou zástupcov veľvyslanectiev Čínskej ľudovej republiky na Slovensku a Španielskeho kráľovstva, ako aj predstaviteľov štátnej správy a samosprávy.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a Ján Miškovič