Fotonávrat k Partizánskej vatre na Banoši nad Rudlovou

ZAUJÍMAVOSŤ
2 /

Minulý týždeň usporiadal Klub vojenskej histórie Slovensko pod vedením Maroša Čupku a Borisa Šeligu, v spolupráci s predsedom ZO SZPB Rudlová Jozefom Horváthom, akciu  PARTIZÁNSKA  VATRA  NA  BANOŠI nad Rudlovou.

Jozef Horváth k tejto akcii uviedol:

„Pri tejto príležitosti odovzdala predsedníčka OR Rudlová dedina pani Anna Krajanová darčekový kôš, na ktorý prispeli občania Rudlovej svojmu doručovateľovi Ľubomírovi Kartíkovi, ktorý v týchto dňoch odchádza do dôchodku.“

Súčasťou akcie bol pestrý sprievodný program, v ktorom vystúpil Mužský spevácky súbor BOROVO z Medzibrodu. Ukážku požiarnickeho zásahu predviedli mladí požiarnici z Vlkanovej, účastníci mohli vidieť ukážky časti výzbroje súčasnej armády, ako aj uniforiem slovenských vojakov z 2. svetovej vojny a partizánov.

Nechýbala ani výzbroj a uniformy vtedajších nemeckých vojakov. Vo svojom stánku OZ Spoločnosť Prometheus prezentovala vydávané časopisy a knihy.

Pre účastníkov tejto peknej akcie pripravili kuchári chutný guláš, taktiež boli k dispozícii osviežujúce nápoje. Večer o 19:30 hod. za zvukov Slovenskej štátnej hymny slávnostne, zapálili Partizánsku vatru.

Autor: Jozef Horváth, Foto: autor